Οι καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Βρεττού ανακαλούν, περιγράφουν και συζητούν εκείνες τις σημαντικές στιγμές που τους σημάδεψαν, τους ενέπνευσαν ή τους ώθησαν σε ριζικές αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Μια Στιγμή