Ο Αντίνοος Αλμπάνης μας υπενθυμίζει αυτά που πάμε να ξεχάσουμε: "Ας είμαστε ανοιχτοί σε καινούργια πληροφορία και σε καινούργιες εμπειρίες για να νιώθουμε ότι έχουμε και λόγο ύπαρξης".

Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο 20/20