Η κυβέρνηση βρήκε το "παραθυράκι": Η διαχείριση του νερού της Αθήνας παραδίδεται σε ιδιώτες

Με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και τροφίμων να σημειώνουν πρωτοφανή άνοδο, η κυβέρνηση, με τροπολογία "φάντασμα" και μέσω του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) βρήκε τελικά το "παραθυράκι" που έψαχνε για την είσοδο ιδιωτών και στη διαχείριση του νερού.

Η κυβέρνηση βρήκε το

Η είσοδος των ιδιωτών στη διαχείριση υδάτων, φαίνεται πως θα επιτευχθεί μέσω του ΕΥΣ, μιας σημαντικής υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ, που περιλαμβάνει τους νομούς, Αττικής, Βοιωτίας, Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας. Δηλαδή, περίπου το 80% των νερών της χώρας.

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα έχει, μεταξύ άλλων, υπο την εποπτεία του την ασφάλεια της ποιότητας του νερού.

Η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ζητήματα σχετικά με την πανδημία, δεν αφήνει περιθώρια γα παρερμηνείες.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη τροπολογία, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα διαχείρισης Εξωτερικών Υδροδοτικών Συστημάτων στην Αττική, αλλά όπω αναφέρεται ρητά, μόνο για τρία χρόνια.
Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ΕΥΣ θα μπορεί να αναλάβει ιδιώτης ανάδοχος που θα αναδειχθεί «μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το ν.3389/2005 (Α' 232)».

Συγκεκριμένα στην τροπολογία, αναφέρεται πως: «Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ της μείζονος περιοχής πρωτευούσης  για χρονική περίοδο τριών ετών, η οποία δύναται να παρατείνεται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ της μείζονος περιοχής πρωτευούσης ανατίθεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο που αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α/ 232)».

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ