Ροή Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων: Πνίξαμε τα ποτάμια και τα ρέματα!

H Ροή είναι ένας σύλλογος γεμάτος με επιστήμονες, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, γνώστες των πλημμυρικών φαινομένων, καθηγητές Πανεπιστημίων και πάσης φύσεως ειδικούς που παλεύουν για την αναγνώριση των ρεμάτων και των ποταμών ως ύψιστης σημασίας για την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ροή Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων: Πνίξαμε τα ποτάμια και τα ρέματα!
ΠΡΟΒΟΛΗ

Σας παρουσιάζουμε την ανακοίνωση της Ροή(ς), με το εξώδικο προς τον Δήμο Τρικκαίων του 2021, μαζί με την γνωμοδότηση, τρίτης ανεξάρτητης πηγής, του Καθηγητή ΕΜΠ Κ Λουπασάκη. Υπογραμμίζουμε πως το εξώδικο αφορούσε τους εξής φορείς: 

 • Υπουργό Εσωτερικών
 • Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υφυπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
 • Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε. Τρικάλων
 • Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης
 • Δήμαρχο Τρικκαίων
 • - ΥΠΕΝ: Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών)
 • ΥΠΕΝ: Γενική Δ/νση Υδάτων
 • ΥΠΕΝ: Γενική Δ/νση Δασών
  Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας: Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 • Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

Αντίστοιχα το ίδιο εξώδικο κοινοποιήθηκε και στους εξής φορείς

 • Βουλή των Ελλήνων, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος,
 • Αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων,
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης),
 • Κο Κρομμύδα Κωνσταντίνο,
 • Κο Ιωάννη Καίκη.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση από την Ροή

Πνίξαμε τα ποτάμια και τα ρέματα!

Και μας έπνιξαν στο ψέμα
... «και άλλαξαν τη σημασία των λέξεων κατά το δοκούν». «Και τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει» (Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοπονησσιακού πολέμου, βιβλίο 3ο, στίχοι 81-83). 

Ονόμασαν «αντιπλημμυρικά» και «καθαρισμούς», έργα που καταστρέφουν τα ποτάμια και ακυρώνουν τον κατ’ εξοχήν αντιπλημμυρικό τους ρόλο και την οικολογική σημασία τους. Έργα που καμία σχέση δεν έχουν με αντιπλημμυρική προστασία αλλά με εργολαβίες και παρωχημένες μεθόδους που δεν χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο πλέον. Και σαν δικαιολογία για να καλύψουν τα λάθη τους επικαλούνται τη θεομηνία και τη κλιματική αλλαγή. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι καταστροφές είναι αναπόφευκτες και πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε έτσι… 

Όμως η εμπειρία από τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων στη χώρα μας δείχνει ότι, το σημαντικότερο αίτιο στην εκδήλωση πλημμυρών είναι κυρίως: 

α) Ο κακός σχεδιασμός των τεχνικών έργων διέλευσης (ανεπαρκείς διατομές γεφυρών και οχετών) όπου η ροή στραγγαλίζεται με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρών. Τεχνικές λύσεις αντιπεριβαλλοντικές, δαπανηρές και μακροχρόνια αναποτελεσματικές γιατί προκαλούν αύξηση της παροχετευτικότητας και καταστροφή του οικοσυστήματος του ρέματος: 

 • ευθυγράμμιση κοίτης με καταστροφή της φυσικής μαιανδρικής της μορφής
 • τσιμεντώσεις σε πρανή και κοίτη 
 • καταστροφή βλάστησης και δένδρων
 • τοποθέτηση συρματοκιβώτιων (σαραζανέτια) 

β) Οι παράνομες επεμβάσεις όπως μπαζώματα, καταπατημένες όχθες και κοίτες με αυθαίρετα κτίσματα ιδιωτικά αλλά και δημοτικά (γήπεδα, κτίρια), ρίψεις απορριμμάτων, κλπ. Τα ποτάμια και τα ρέματα με τη φυσική τους βλάστηση, όχι μόνο αποτελούν καταφύγιο της βιοποικιλότητας, αλλά επιτελούν σημαντικό αντιπλημμυρικό ρόλο. 

Η ΡΟΗ κρούει για άλλη μία φορά το κουδούνι κινδύνου 

Επείγει: 

 • Η άμεση εγκατάλειψη των αναθέσεων εργολαβιών με εγκιβωτισμούς ποταμών και ρεμάτων με τσιμέντα και συρματοκιβώτια. Καθαίρεση όσων υπάρχουν και επαναφυσικοποίηση/αποκατάσταση ποταμών και ρεμάτων όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα συρματοκιβώτια αποτελούν κυρίως υλικό οδοποιίας και χρησιμοποιούνται για την αντιστήριξη πρανών οδών. Δεν είναι κατάλληλα για υγρό περιβάλλον όπου έχουν μικρή διάρκεια ζωής (15-20 έτη).  
 • Η απομάκρυνση κατασκευών από κοίτες όχθες και πρανή και απόδοση των επιφανειών αυτών στο ρέμα, ώστε αυτό να αποκτήσει πάλι τη διατομή που είχε κάποτε.
 • Η αποκάλυψη υπογειοποιημένων τμημάτων ποταμών/ρεμάτων. 
 • Οι καθαρισμοί σύμφωνα με τις γεωγραφικές, μορφολογικές ή και βιολογικές ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και εκπόνηση μελέτης κατόπιν αυτοψίας για κάθε ρέμα. 
 • Η γενίκευση του τρόπου καθαρισμού για όλα τα ρέματα με χειρωνακτική εργασία και όπου χρειάζεται γερανός ή μηχανική υποστήριξη να λειτουργεί εκτός κοίτης. 
 • Η προτεραιότητα στα έργα ορεινής υδρονομίας που συγκρατούν τη πλημμύρα στα ορεινά και μετριάζουν τις συνέπειες όταν αυτή φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. 

Όλες αυτές οι πρακτικές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ) αλλά και για την Εκτίμηση και Διαχείριση του Πλημμυρικού Κινδύνου (2007/60/ΕΕ) ενσωματωμένες στο ελληνικό δίκαιο που δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζεται

Πάρτε αποφάσεις! Ο Σύλλογος «Ροή» έχει καταθέσει προτάσεις προς πάσα κατεύθυνση. Στις 21-4-2021 δώσαμε τις επιστημονικές μας απόψεις στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει δεν γνωρίζαμε! 

«Σύλλογος Πολιτών υπέρ των ρεμάτων, Ροή» 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972246035 / 6972623194

Είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει η Ροή υπέρ των ρεμάτων; Όχι

Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η – ΚΑ Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και αρχής

Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος πολιτών υπέρ των ρεμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΗ» με έδρα την Αθήνα, οδός Αθηνάς 57, νόμιμα εκπροσωπούμενου.

Κ Α Τ Α

Του Δήμου Τρικκαίων νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο αυτού. 

     Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας και για τις νόμιμες συνέπειες τα συμπεράσματά μας και τις απόψεις μας, μετά τη λήψη κάποιων εγγράφων, που αιτηθήκαμε από εσάς, αναφορικά με το έργο «καθαρισμού» ποταμών που εκτελείται με αποφάσεις και εντολές σας.

     Όλα τούτα εξήχθησαν από τα έγγραφα που μας χορηγήσατε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7453/16-03-2021 αίτησή μας, ενώ εκκρεμεί η χορήγηση σε εμάς των εγγράφων που αιτηθήκαμε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8138/22-03-2021 αίτησή μας και μας γνωστοποιήσατε προφορικώς και για δικούς σας λόγους ότι θα μας χορηγηθούν με το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας…

     Όλα τα ανωτέρω και όσα ακόμη ερευνούμε και θα προκύψουν τις αμέσως επόμενες ημέρες,  θα κατατεθούν εν είδει μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν και θα ζητήσουμε να προσωποποιηθούν και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για όσα ποινικά αδικήματα προκύπτουν, τα οποία δύνανται να αποδοθούν ακέραια, ιδία δε, μετά την γνωστοποίηση με την παρούσα του συνόλου των παρατυπιών που ενυπάρχουν σχετικά με το έργο από πλευράς σας, διότι σε περίπτωση αγνόησης αυτού θα θεωρηθείτε ως έχοντας πλήρη γνώση αυτών αυτουργός σε αυτές.

     Το περιεχόμενο του παρόντος θα κοινοποιηθεί ομού με τις προηγούμενες αιτήσεις μας για χορήγηση εγγράφων στις ακόλουθες αρχές :

ΠΡΟΣ:

 1. Υπουργό Εσωτερικών
 2. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 3. Υφυπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος
 4. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 5. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
 6. Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε. Τρικάλων
 7. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης
 8. Δήμαρχο Τρικκαίων
 9. - ΥΠΕΝ: Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών)
 • ΥΠΕΝ: Γενική Δ/νση Υδάτων
 • ΥΠΕΝ: Γενική Δ/νση Δασών
 1. - Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: Γενική Δ/νση Χωροταξικής και

          Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 • Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 1. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 2. Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ:

 1. Βουλή των Ελλήνων, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος,
 2. Αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων,
 3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης),
 4. Κο Κρομμύδα Κωνσταντίνο,
 5. Κο Ιωάννη Καίκη.

ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΟΤΑΜΩΝ/ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

     Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το 2019 εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 7187/7-10-2019 εγκύκλιο στην οποία συγκεντρώθηκαν οι απόψεις όλων των αρμόδιων για τα υδατορέματα φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που αφορά αρμοδιότητες στην εκτέλεση και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, καθώς και τις διαδικασίες για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) και τη διαχείριση των συνεπειών τους προς διευκόλυνση των Δήμων και των Περιφερειών.

     Ο καθαρισμός υδατορεμάτων (ποταμών, ρεμάτων, κλπ) με πρόσχημα την αντιπλημμυρική προστασία έχει χρησιμοποιηθεί από εσάς για εκτεταμένες αντιπεριβαλλοντικές επεμβάσεις, που αφενός προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αφετέρου που όχι μόνο δεν προστατεύουν τις παραποτάμιες/παραρεμάτιες περιοχές, αλλά αντίθετα επιτείνουν τον κίνδυνο της πλημμύρας.

    Εσείς, μετά το πέρασμα του κυκλώνα «Ιανός» το Σεπτέμβριο του 2020 από τη Θεσσαλία, προχωρήσατε σε «καθαρισμό» των ποταμών Αγιαμονιώτη και Ληθαίου στην περιοχή του με τις υπ’ αριθμ. 27 και 28 «μελέτες», ως ακολούθως.

 • ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27/2020: «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 - Υποέργο 1: «Αντιπλημμυρική προστασία -καθαρισμός κοίτης στον Ληθαίο ποταμό - προϋπολογισμός 650.000 ευρώ».
 • ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 28/2020: «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 - Υποέργο 2: «Αντιπλημμυρική προστασία -καθαρισμός κοίτης στον Αγιαμονιώτη ποταμό - προϋπολογισμός 350.000 ευρώ».

     Οι μελέτες πιστό αντίγραφο η μία της άλλης, αλλάζουν μόνο τα ονόματα των ποταμών, η έκταση σε χιλιόμετρα της περιοχής επέμβασης (4,5 στον Ληθαίο  2,5 στον Αγιαμονιώτη) και το ποσό του προϋπολογισμού υπογράφονται από Αγρονόμους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς.

     Είναι απορίας άξιον πώς διπλωματούχοι μηχανικοί συντάσσουν και θεωρούν «μελέτες» από τις οποίες απουσιάζουν παντελώς στοιχεία τεκμηρίωσης, αφού σε αυτές:

 • Δεν υπάρχει καμία απολύτως περιγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας, παρότι αυτό ρητά αναγράφεται στο τίτλο της κάθε μελέτης.
 • Δεν περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των ποταμών/ρεμάτων στις περιοχές των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
 • Δεν περιγράφονται με ακρίβεια οι προτεινόμενες εργασίες, γίνεται μόνο γενική αναφορά σε καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά, αυτοφυή βλάστηση και κόψιμο - εκρίζωση δένδρων.
 • Δεν αναφέρεται καμιά σχετική νομοθεσία την οποία όφειλε ο μελετητής να έχει λάβει υπόψη του (κυρίως το νόμο 4258/2014).
 • Πέρα από τον αριθμό των δένδρων που θεωρείται απαραίτητο, χωρίς όμως ΚΑΜΙΑ αιτιολόγηση, όχι μόνο να κοπούν αλλά και να εκριζωθούν, δεν υπάρχει καμία άλλη μέτρηση (π.χ. όγκος φερτών υλικών προς απομάκρυνση).
 • Δεν αναφέρεται ο σκοπός και το είδος της κάθε εργασίας που τιμολογείται ξεχωριστά, αλλά απλά γίνεται αντιγραφή από το Περιγραφικό Τιμολόγιο υδραυλικών έργων ΝΕΤ ΥΔΡ έκδοση 3 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα άρθρα του οποίου περιγράφονται και εργασίες που αφορούν σε διαπλάτυνση και εκβάθυνση κοιτών ποταμών/ρεμάτων, κατασκευές αναχωμάτων, εκσκαφές τάφρων κλπ θέτοντας έτσι σοβαρές αμφιβολίες για τον προϋπολογισμό της μελέτης και τα ποσά που τελικά εγκρίθηκαν.
 • Στον πίνακα του προϋπολογισμού αναγράφονται τιμές στη στήλη «ποσότητα» αλλά δεν αναγράφεται ο τρόπος μέτρησής τους, ήτοι τι μετρήσεις έγιναν, αν έγιναν και με ποια μέθοδο.
 • Δεν υπάρχει κανένα φωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, όπως θα ήταν φυσικό σε μια τέτοια μελέτη.

Ακολούθησε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016, επρόκειτο για κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και αυτό με βάση την υπ’ αριθμ. 6920/20-9-2020 Απόφαση Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημ. Ενότητας. Μεγάλων Καλυβίων Δήμου Τρικκαίων.

     Σύμφωνα, όμως, με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, τόσο τα αντιπλημμυρικά έργα όσο και οι καθαρισμοί των υδατορεμμάτων, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

     Εξάλλου πουθενά στις μελέτες δεν γίνεται συσχέτιση των περιοχών επέμβασης με την απόφαση της ΓΓΠΠ δηλαδή δεν αναφέρεται εάν τα τμήματα των δυο ποταμών που «καθαρίστηκαν» ανήκουν ή με κάποιο τρόπο επηρεάζουν τη Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων, ούτε καν αναφέρεται εάν τα συγκεκριμένα τμήματα πλημμύρισαν πρόσφατα ή έχουν ποτέ πλημμυρίσει.

     Στη συνέχεια, οι δύο μελέτες έλαβαν «εγκρίσεις» από τις αρμόδιες δασικές και περιφερειακές υπηρεσίες, πέρασαν από έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ξεκίνησε η εκτέλεσή τους προκαλώντας μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή του οικοσυστήματος των ποταμών Ληθαίου και Αγιαμονιώτη δημιουργώντας παράλληλα σοβαρό κίνδυνο μελλοντικής πλημμύρας στη περιοχή.

     Ειδικά όσον αφορά τις εγκρίσεις που έλαβε ο Δήμος από τη Δ/νση Δασών Τρικάλων για έκτακτη κάρπωση δένδρων, αξιοσημείωτο είναι ότι όχι μόνο εγκρίθηκε η καταστροφή τους χωρίς ουδεμία αιτιολόγηση, αλλά δόθηκε άδεια για κοπή και επιπλέον δένδρων πέραν των αιτούμενων, γεγονός πρωτοφανές, ποινικά ελέγξιμο, που γεννά υπόνοιες και χρήζει απαντήσεων άμεσα.  Συγκεκριμένα την κοπή 120 δένδρων ζήτησε ο Δήμος για Αγιαμονιώτη και 240 για Ληθαίο. Η Δ/νση Δασών Τρικάλων (άγνωστο με ποια αυτοψία – έκθεση αυτοψίας δασολόγου) ενέκρινε 241 δένδρα για Αγιαμονιώτη και 695 (δηλ. 3πλάσια) για Ληθαίο. Εύλογο είναι το ερώτημα εάν ο Δήμος αρχικά μέτρησε δένδρα που υπήρχαν μέσα στις κοίτες ενώ το Δασαρχείο με υπερβάλλοντα ζήλο ενέκρινε και δένδρα στα πρανή και τις όχθες ως μη όφειλε (υπ αριθμ. 216289/18-11-2020 και 14363/18-11-2020  έγγραφα της Δ/νσης Δασών Τρικάλων).

     Θα πρέπει, δε, να αναφερθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες θα ελεγχθούν αρμοδίως, καθότι υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης των αδικημάτων της λαθρεμπορίας, η ξυλεία που προέκυψε από τις κοπές δένδρων δεν έχει καταμετρηθεί ούτε σημανθεί και κυρίως δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την απόδοση αυτής στους νόμιμους δικαιούχους και στην είσπραξη των νόμιμων δικαιωμάτων του Δημοσίου.

     Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Τρικάλων) με τη σειρά της, προφανώς παραπεισθείσα από εσάς έδωσε απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση, παρότι ο τίτλος των έργων αναφέρεται σε αντιπλημμυρική προστασία και από τα περιγραφόμενα διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται μόνο για καθαρισμό, αφού περιγράφονται και άλλες εργασίες όπως: διαπλατύνσεις, διαβαθύνσεις, αναχώματα, εκριζώσεις κλπ.

     Ενώ έχει γνωστοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες που αδειοδοτούν τέτοια έργα ότι «ο κατακερματισμός (σαλαμοποίηση) ενός έργου σε επί μέρους έργα αντιστρατεύεται τις αρχές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ενιαία αντιμετώπιση και ενδεχομένως την μη ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον» (σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες έχουν αποσταλεί από το ΥΠΕΝ).

     Σύμφωνα όμως με το ν.4258/2014 άρθρο 4 «Ως καθαρισμός - άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος.» Αναρωτιέται κανείς, γιατί τα δένδρα αποτελούσαν εμπόδια στη ροή του νερού και έπρεπε όχι μόνο να κοπούν αλλά και να εκριζωθούν. Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των δέντρων που καταστράφηκαν δεν φύονταν μέσα στη κοίτη αλλά στα πρανή και τις όχθες του ποταμού.

     Και ενώ προφανώς δεν θα είχε κανείς αντίρρηση να καθαρίσει ο Δήμος τα ποτάμια από απορρίμματα αστικού τύπου και μπάζα, σεις προχωρήσατε και σε άλλες εργασίες χωρίς να έχετε καμία αρμοδιότητα αφού τόσο τα έργα διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας όσο και οι εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και βλάστηση μπορεί να εκτελούνται από τους Δήμους μόνο κατόπιν άδειας του Συντονιστή της Αποκ. Διοίκησης στην πρώτη περίπτωση (διευθετήσεις-αντιπλημμυρικά) και κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τη Περιφέρεια στη δεύτερη περίπτωση (καθαρισμός).

     Τόσο εσείς όσο και οι υπηρεσίες του Δασαρχείου φαίνεται να αγνοείτε παντελώς όχι μόνο το θέμα της αρμοδιότητας αλλά και τη σχετική με τα ρέματα νομοθεσία καθώς και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) οι οποίες σας είχαν αποσταλεί από το 2019. Το θέμα της αναρμοδιότητάς σας, διέφυγε της προσοχής και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που διενήργησαν τον έλεγχο νομιμότητας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7187/7-10-2019 εγκύκλιο της ΓΓΠΠ:

(α) Ο καθαρισμός δεν αποτελεί αντιπλημμυρικό έργο αλλά συνιστά εργασίες συντήρησης που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία.

(β) Ο καθαρισμός (εργασίες καθαρισμού και όχι έργο) απαλλάσσεται από περιβαλλοντική αδειοδότηση και οριοθέτηση υπό προϋποθέσεις (ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της Αποκ. Διοίκησης) οι οποίες στην περίπτωση του Δήμου Τρικκαίων δεν γνωρίζουμε εαν τηρήθηκαν. Αντίθετα για αντιπλημμυρικά έργα και για έργα διευθέτησης απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και οριοθέτηση του υδατορέματος.  

(γ) Ομοίως για τον καθαρισμό δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης και χρήσης ύδατος εφόσον πριν την έναρξη των εργασιών ενημερωθεί εγγράφως η Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκ. Διοίκησης.

(δ) Η Περιφέρεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την αστυνόμευση των υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών της ορίων, οφείλει να ελέγχει την κατάσταση της κοίτης και να δρα ανάλογα

Τίθενται εύλογα τα εξής ερωτήματα:

 1. Αφού τα έργα καθαρισμού και αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέμματα ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, γιατί χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την αιτιολογία ότι επρόκειτο για κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και γιατί αυτό έγινε αποδεκτό κατά τον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας;
 2. Γιατί η Δ/νση Δασών Τρικάλων ενέκρινε τριπλάσιο αριθμό δένδρων από όσα αρχικά είχε ζητήσει ο Δήμος και χωρίς αιτιολογία; Υπάρχει σχετική έκθεση αυτοψίας δασολόγου;
 3. Γιατί ο Δήμος σας ζήτησε όχι μόνο τη κοπή αλλά και την εκρίζωση των δένδρων; Ενημέρωσε για τις ενέργειές του την αρμόδια Δ/νση Υδάτων ως όφειλε;
 4. Γιατί καταστράφηκαν και δένδρα εκτός κοίτης ποταμών αφού η απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση ρητά αναφέρεται μόνο σε δένδρα εντός της κοίτης;
 5. Τι ακριβώς έλεγξε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τον έλεγχο νομιμότητας;
 6. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διενήργησε τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για την αστυνόμευση των υδατορεμμάτων όπως αναλύονται στην εγκύκλιο της ΓΓΠΠ;
 7. Ήταν η εκτέλεση των εργασιών/έργων σύμφωνη με τις εγκρίσεις που δόθηκαν και τα περιγραφόμενα στις μελέτες 27/2020 και 28/2020 του Δήμου Τρικκαίων;

Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται όπως διενεργήσουν ΑΜΕΣΑ όλους τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς και διοικητικούς ελέγχους για τα καταγγελλόμενα. Ειδικότερα:

 1. Να ελεγχθούν οι μελέτες 27/2020 και 28/2020 του Δήμου Τρικκαίων ως προς το περιεχόμενό τους, την ανάθεσή τους, τις εγκρίσεις που έλαβαν και την εκτέλεσή τους. Να ελεγχθεί εάν πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργα ή εργασίες καθαρισμού και εάν είχε την αρμοδιότητα ο Δήμος για την εκτέλεση τους.
 2. Να ελεγχθούν οι χορηγήσεις έγκρισης κοπής δένδρων και μάλιστα σε μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που είχε αρχικά ζητηθεί από την Δ/νση Δασών Τρικάλων, καθώς και οι λόγοι που έγινε αυτό.
 3. Να ελεγχθούν οι απαλλαγές από περιβαλλοντική αδειοδότηση που δόθηκαν από την ΠΕ Τρικάλων και εάν τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
 4. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος να διενεργήσουν αυτοψία στην περιοχή και στα δυο ποτάμια προκειμένου να εκτιμηθεί το εύρος της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει προκληθεί από τις ενέργειες του Δήμου Τρικκαίων και εν συνεχεία το ΣΥΓΑΠΕΖ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να υποδείξει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση και επαναφορά στην πρότερη κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (Α΄ 190): «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004».
 5. Τα πορίσματα όλων των ελέγχων και οι σχετικές αυτοψίες να διαβιβαστούν και στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή στην οποία κοινοποιείται το παρόν.
 6. Παρακαλείται το ΥΠΕΝ με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δασών και Υδάτων για τις απόψεις τους για τα καταγγελλόμενα και την έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις κατά τόπους Δασικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες.
 7. Τέλος, παρακαλείται το ΤΕΕ να εκδώσει οδηγίες προς τα μέλη του σχετικά με την αναγκαιότητα τεκμηρίωσης των μελετών για τον καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων για τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία (κυρίως ο νόμος 4258/2014 όπως κάθε φορά ισχύει) και οι οδηγίες της ΓΓΠΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παραθέτουμε την άποψη του Δρ. Υδρολογίας-πολ. Μηχανικού και μέλους του Δ.Σ του συλλόγου «Ροή, Πολίτες υπέρ των ρεμάτων» Δημητρίου Ζαρρή με τίτλο: Οι ολοκληρωτικοί καθαρισμοί των ρεμάτων δεν αποτελούν στοιχείο της αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες “καθαρισμών” σε διάφορα ρέματα της χώρας μας με πρόφαση την αντιπλημμυρική προστασία, ιδιαίτερα μετά την επέλαση του “Ιανού”. Οι τοπικές αρχές του Α΄ και Β΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ξεκινήσει σταυροφορίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων θεωρώντας ότι ρέματα απογυμνωμένα από τη βλάστησή τους επιτελούν καλύτερα τον αντιπλημμυρικό τους ρόλο.

Στο μόνο που έχουν δίκιο είναι ότι ένα απογυμνωμένο ρέμα μεταφέρει μεγαλύτερη παροχή νερού στην ίδια διατομή με ένα ρέμα που παραμένει στη φυσική του μορφή. Όμως το “κέρδος” αυτό είναι σημειακό, αφορά μόνο το στενό τμήμα του ρέματος στο οποίο γίνεται ο καθαρισμός και εντελώς προσωρινό.

Η βλάστηση σε ένα ρέμα λειτουργεί ως αντιδιαβρωτικός παράγοντας λόγω της ενίσχυσης του πρανούς από το ριζικό σύστημα αφενός και αφετέρου μειώνει σημαντικά την ταχύτητα της ροής και επομένως και την ενέργειά της, η οποία είναι εκείνη που δημιουργεί τις διαβρώσεις των πρανών της κοίτης.

Η διάβρωση των πρανών της κοίτης έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους, την απόθεση των υλικών της κοίτης στον πυθμένα, τη μείωση της ενεργού διατομής και επομένως τον πλημμυρισμό της πλημμυρικής κοίτης και ακόμα παραπέρα. Επιπλέον, επειδή η ροή πλέον κινείται γρηγορότερα, είναι εξαιρετικά πιθανόν να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα στα κατάντη, όπου ενδεχομένως η παροχετευτική ικανότητα να είναι, για άλλους λόγους, περιορισμένη.

Επισημαίνουμε ότι η διατήρηση της φυσικής βλάστησης στα ρέματα της χώρας είναι ευεργετική για τους εξής λόγους:

 1. Δημιουργούν τοπική ανάσχεση λόγω της τραχύτητας της κοίτης και επομένως μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα και η ενέργεια της ροής με μειωμένο κίνδυνο διαβρώσεων.
 2. Λειτουργεί ενισχυτικά στην συρτική αντοχή της κοίτης με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του κινδύνου διάβρωσης της κοίτης για την ίδια παροχή.
 3. Η απογύμνωση της κοίτης από τη βλάστηση δημιουργεί πεδίο υψηλών ταχυτήτων ροής σημαντικής ενέργειας. Εφόσον, οι πλημμυρικές παροχές υπερχειλίσουν από την απογυμνωμένη κοίτη, τότε το πολύ μεγάλο ενεργειακό ύψος της ροής θα δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο καταστροφών σε αντίθεση με τη φυσική κοίτη που, ενδεχομένως, ο πλημμυρισμός να είναι συχνότερος, αλλά λόγω του μικρότερου ενεργειακού ύψους, οι επιπτώσεις τους να είναι σημαντικά μικρότερες.

Η εμπειρία από τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων στη χώρα δείχνει ότι το σημαντικότερο αίτιο στην εκδήλωση πλημμυρών είναι η ανεπαρκής διατομή των τεχνικών έργων διέλευσης (π.χ. γέφυρες, οχετοί), όπου η ροή στραγγαλίζεται και γίνεται υπερύψωση της στάθμης ροής στα ανάντη με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρών.

Αν πραγματικά κάποιος ενδιαφέρεται για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή του, θα έπρεπε να συντάξει ένα διαχειριστικό σχέδιο αναλύοντας όλες τις παραμέτρους εκδήλωσης του πλημμυρικού κινδύνου. Τότε και μόνο τότε θα αντιληφθεί ότι τα ρέματα με τη φυσική τους βλάστηση όχι μόνο αποτελούν καταφύγιο της βιοποικιλότητας, αλλά επιτελούν το σημαντικό αντιπλημμυρικό τους ρόλο ενταγμένο σε ένα γενικότερο πλαίσιο μείωσης του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση μεθόδων που μιμούνται τις φυσικές διεργασίες.

Ολες αυτές οι πρακτικές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ) αλλά και για την Εκτίμηση και Διαχείριση του Πλημμυρικού Κινδύνου (2007/60/ΕΕ).».

     Ήδη και επειδή έχετε πολλάκις προειδοποιηθεί και ενημερωθεί για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, αλλά σεις ακάθεκτοι με αλαζονική συμπεριφορά και απαξίωση των πάντων που εκφέρουν αντίθετη άποψη από τη δική σας, συνεχίζετε να καταστρέφετε την χλωρίδα και την ευρισκόμενη εντός πανίδα και μάλιστα αγριοπανίδα, όλως παρανόμως και παρατύπως, δίχως δικαιοδοσία και δίχως να έχετε νόμιμο δικαίωμα προς τούτο υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και την υγεία χιλιάδων πολιτών.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

 όπως, ΑΜΕΣΑ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ) ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Άλλως

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

ότι θα λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα από τον νόμο μέτρα εναντίον σας για την προάσπιση και διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μας και των πολιτών, θα στραφούμε δικαστικώς εναντίον σας με κάθε πρόσφορο μέσο και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ταχθείσας προθεσμίας (εντός της σήμερον διακοπή ΟΛΩΝ των εργασιών) θα υποβάλλουμε την καταγγελία με τη μορφή της μηνυτήριας αναφοράς και θα προβούμε στην έγερση αγωγών για την καταστροφή την οποία έχετε ήδη προκαλέσει, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, ενώ θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν μελλοντική εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές που καταστρέψατε.

Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τo καθ’ ου αυτή απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Τρίκαλα, 01/04/2021

Μετά τιμής

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑ

Επιβεβαιώνονται αυτά τα στοιχεία και η καταγγελία από τρίτη ανεξάρτητη πηγή;

Αθήνα 2/4/2021
Προς:
Σύλλογο πολιτών υπερ των ρεμάτων «ΡΟΗ»

Σε απάντηση του αιτήματός σας για αξιολόγηση των πρόσφατων παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα στην κοίτη του Αγιαμονιώτη ποταμού, και σε συνέχεια αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων μορφολογικών και γεωλογικών δεδομένων, δορυφορικών εικόνων αλλά και του φωτογραφικού υλικού που μου αποστείλατε διαπιστώνω τα εξής:
1) Το Τμήμα της κοίτης στο οποίο έγιναν οι παρεμβάσεις, δηλαδή το τμήμα κατάντι των Μύλων Ματσόπουλου και έως την συμβολή με τον Ληθαίο, είναι το πλατύτερο τμήμα της κοίτης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα τηλεπισκοπικά δεδομένα, η κοίτη στο τμήμα που έγιναν τα έργα έφτανε σε πλάτος έως και τα 80-90μ.
Αντιθέτως, ανάντι των Μύλων η κοίτη έφτανε τα 16μ ενώ στο ύψος των Μύλων, στο νησάκι, το πλάτος μειώνεται στα 10-11 μ. Πρακτικά το τμήμα που έγιναν οι παρεμβάσεις λειτουργεί ως πλημμυρικό πεδίο το οποίο παραλαμβάνει τις απορροές και τις διοχετεύει ομαλά στον Ληθαίο ποταμό. Άρα στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχει η ελάχιστη δυνατή πιθανότητα να εκδηλωθούν υπερχειλίσεις.
2) Σε συνέχεια των ανωτέρω, η θέση που εμφανίζει την μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση υπερχειλίσεων είναι στη στένωση της κοίτης που προκαλεί η νησίδα πίσω από τους Μύλους. Άρα αν έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αυτές θα έπρεπε να περιορίζονται στην περίμετρο της νησίδας.
3) Σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο ύπαρξης κινδύνου υπερχειλίσεων θα έπρεπε να διερευνηθεί στο πλαίσιο ΜΠΕ ή το ελάχιστο με μια υδραυλική μελέτη. Προφανώς πριν τη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση των έργων.
4) Καταστρέφοντας το πλημμυρικό πεδίο και εκριζώνοντας τη βλάστηση οι ταχύτητες ροής αυξάνονται κατακόρυφα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος υπερχειλίσεων στη συμβολή με το Ληθαίο. Δηλαδή δημιουργείται μια νέα θέση αυξημένης επικινδυνότητας την οποία η φύση με τη δημιουργία του πλημμυρικού πεδίου είχε φροντίσει να διασφαλίσει.
5) Με την αποψίλωση της βλάστησης τα πρανή είναι έρμαια των διαβρωτικών διεργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος αστοχιών. Αστοχίες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν θέσεις υπερχείλισης της κοίτης σε περιόδους πλημμυρικών απορροών.
6) Επιπροσθέτως, καταστρέφοντας το πλημμυρικό πεδίο καταστρέφεται μια πολύτιμη δεξαμενή τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων από τα επιφανειακώς απορρέοντα ύδατα. Είναι γνωστά και δημοσιευμένα τα προβλήματα εδαφικών υποχωρήσεων στον Δυτικό Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα τα οποία στον Ανατολικό Θεσσαλικό κάμπο έχουν προκαλέσει την καταστροφή ολόκληρων οικισμών. Τα φαινόμενα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα,βρίσκονται προ των πυλών της πόλης των Τρικάλων και θέσεις σαν το συγκεκριμένο πεδίο που καταστράφηκε αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας, καθώς ο μόνος τρόπος ανάσχεσής τους είναι ο εμπλουτισμός των υδροφορέων με επιφανειακά απορρέοντα ύδατα.

Κλείνοντας τη σύντομη έκθεση αξιολόγησής μου θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ανωτέρω συμπεράσματα είναι τα απολύτως προφανή και ασφαλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προκύψουν επιπρόσθετα στοιχεία που θα ενισχύσουν τα ανωτέρω ή και θα αναδείξουν νέα προβλήματα μετά από αυτοψία στην περιοχή.

Κωνσταντίνος Λουπασάκης
Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τομέα Γεωλογικών
Επιστημών, ΜΜΜ ΕΜΠ

Βλέπουμε λοιπόν πως οι επιστήμονες προειδοποιούν τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι κάνουν έργα χωρίς τις απαιτούμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάτι που επισημαίνει και ο Καθηγητής Λουπασάκης. Τα Τρίκαλα έχουν πληγεί και αυτά από την κακοκαιρία Daniel, όμως πλέον θα δούμε στα δικαστήρια σε τι βαθμό οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας έγιναν δυσκολότερα διαχειρίσιμες.

Σας αφήνουμε με φωτογραφίες από το πριν και το μετά των έργων στον Πηνειό υπογραμμίζοντας πως έγιναν έργα καθαρισμού μαζί με τα αντιπλημμυρικά γιατί ο καθαρισμός δεν χρειάζεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πήγαν στα τυφλά; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι.

Οι δύο πρώτες φωτογραφίες αφορούσαν το πριν και η τρίτη το μετά στον Πηνειό, οι επόμενες φωτογραφίες που ακολουθούν αφορούν τον ποταμό Αγιαμονιώτη.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ροή - Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων για τα στοιχεία και την γνώση που μοιράστηκε μαζί μας και λυπούμαστε που δεν εισακούστηκαν.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ