Υπόθεση ΕΚΑΒ: Το μοντέλο των μεικτών κλιμακίων που -ΔΕΝ- πέτυχε

Στις 08.10.2023 η σοβαρή «Καθημερινή» δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πέτυχε το μοντέλο των μεικτών κλιμακίων στο ΕΚΑΒ» και υπότιτλο «Πάνω από 150 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε μεικτά πληρώματα ασθενοφόρων σε 53 περιοχές της χώρας».

Υπόθεση ΕΚΑΒ: Το μοντέλο των μεικτών κλιμακίων που -ΔΕΝ- πέτυχε
ΠΡΟΒΟΛΗ

Στα χέρια μου βρίσκονται από το τέλος του καλοκαιριού δύο ιστορίες για το ΕΚΑΒ. Δύο ιστορίες, μέρος πολλών ιστοριών, που συμπληρώνουν την προσπάθεια της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τις σκέφτομαι και τις παρακολουθώ πολύ καιρό. Τόσο όσο χρειάζεται για να μην απαξιώσω με τη διήγησή τους, το σώμα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που όπως όλα πια στο πολύπαθο Δημόσιο, δεν είναι παρά οι άνθρωποί του.

Οι άνθρωποί του, που τις κουβαλούν. Ιστορίες μιας άγριας καθημερινότητας. Θανάτου και Ανάστασης. Συνεχώς στον δρόμο, χωρίς ύπνο, χωρίς καθησυχαστική ρουτίνα. Προσφορά η ζωή τους, για τις ζωές των άλλων.

Με τη λιγότερη αναγνώριση στον υγειονομικό κλάδο. Με την αγριάδα της πρώτης διάσωσης, της διακομιδής, της περισυλλογής.

Πώς κάνεις λέξεις όλο αυτό χωρίς να το λερώσεις; Δύσκολα.

Μέχρι που ένας τίτλος για «το μοντέλο των μεικτών κλιμακίων που πέτυχε» βάζει την ιστορία και τις ιστορίες μου στη σειρά.

Η ΑΡΧΗ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) είναι σχετικά ένας νεοσύστατος οργανισμός στις δομές του κράτους. Ιδρύθηκε το 1985 από τον τότε υπουργό υγείας Γιώργο Γεννηματά με τον Ν. 1579/1985 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Το ΕΚΑΒ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.

Στα 38 χρόνια λειτουργίας του έχει διευρύνει σημαντικά τον ρόλο, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας των ασθενών που αντιμετωπίζει.

Σκοπός του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4633/2019, είναι:

 • ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες
 • η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
 • ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων
 • η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Ως εκ τούτου, το ΕΚΑΒ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου και εφεξής, έχοντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης της προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας, ασκεί όλες τις ενέργειες ελέγχου και συντονισμού των φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών που μέχρι πρότινος αφορούσαν το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), βάσει του άρθρου 33 του Ν. 4633/2019 συστάθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) τα οποία πλέον υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Ο οργανισμός του ΕΚΑΒ ορίζεται με το ΠΔ 376/1988 και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 348/1996.

Το ΕΚΑΒ είναι αναπτυγμένο Πανελλαδικά σε 12 Παραρτήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα, Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, Κοζάνη και Μυτιλήνη) και κάθε Παράρτημα αναπτύσσεται σε Τομείς στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και συμβάλλει:

 • καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων συνολικά υπηρεσιών υγείας
 • στην άμεση παροχή οργανωμένων υπηρεσιών ΕΠΙ με συνέπεια την ελάττωση της θνητότητας, του χρόνου νοσηλείας και της συχνότητας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας και αναπηρίας
 • στη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
 • στη μείωση του βαθμού μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιφέρειας
 • στη μείωση των αποτρέψιμων θανάτων (διεθνώς μόνο για τα ατυχήματα κατά 30%)

Όλα τα παραπάνω – δηλαδή ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΚΑΒ- είναι απλά ένα copy paste από την αρχική σελίδα του Οργανισμού.

Και παραβιάζονται.

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ

Η κυβέρνηση, με την αλαζονεία του 41%, συνεχίζει τη διάλυση του ΕΣΥ. Η Υγεία, κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα (άρ. 21, παρ. 3 Συντάγματος) και προστατευμένο από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ψυχορραγεί στα χέρια του άκαμπτου, μεθοδικού και συγκεντρωτικού φρέσκου υπουργού της. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήρθε για να τελειώσει τη δουλειά.

ΤΟ ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ -και κατ’ επέκταση η προνοσοκομειακή φροντίδα- είναι η εξασφάλιση εξειδικευμένης βοήθειας στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής, με στόχο την αντιμετώπιση, σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασής του, μέσα από ιατρικές παρεμβάσεις (αντίδοτα, υπεργλωττιδικές συσκευές, κρυσταλλοειδή κ.ά.) με απώτερο σκοπό την ασφαλή και ταυτόχρονα ενδεδειγμένη διακομιδή του ασθενούς (εγκεφαλική αιμορραγία, ραγέν ανεύρυσμα, κακώσεις νωτιαίου μυελού κ.ά.) σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό - νοσοκομείο.

Το έργο αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας από το προσωπικό του (διασώστες), το οποίο υποχρεούται να πιστοποιήσει τις γνώσεις των σπουδών του (4 εξάμηνα σπουδών +1 πρακτικής άσκησης) στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για να λάβει την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με τα επαγγελματικά του καθήκοντα - δικαιώματα.

Η επικαιροποιημένη εκπαίδευσή τους κρίνεται τόσο αναγκαία απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του έργου, ώστε η ίδια η υπηρεσία φροντίζει να παρέχει στους διασώστες το εκπαιδευτικό πλαίσιο πάνω στις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες στη διαχείριση του προνοσοκομειακού επείγοντος.

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας από την ομάδα - το πλήρωμα των διασωστών συντελεί στην επίτευξη αυτού του έργου.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο των διασωστών βρίσκεται καλά κρυμμένο σε μία μαγνητική τομογραφία, εκεί όπου ένα κάταγμα σπονδύλων μετά από μια πτώση, ένα τροχαίο, έμεινε ρωγμώδες και δεν έγινε συντριπτικό, επειδή παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα στη διαχείριση και στην ακινητοποίηση του ασθενή.

Το έργο των διασωστών βρίσκεται καλά κρυμμένο στα αποτελέσματα της ανάλυσης του αίματος του ασθενή, όπου κατάφεραν να αναγνωρίσουν από το ιστορικό την κλινική του εικόνα, τη μεταβολική του διαταραχή και να επέμβουν έγκαιρα στο υπογλυκαιμικό κώμα, διαβητική κετοξέωση προστατεύοντας εγκέφαλο και ζωτικά όργανα.

Το έργο των διασωστών βρίσκεται καλά κρυμμένο στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου, εκεί όπου ο ασθενής έχει την δυνατότητα να κάνει μία διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) ή να τοποθετήσει έναν μεταλλικό ενδονάρθηκα μέσα στο στεφανιαίο αγγείο της καρδιάς (stent) επειδή κατάφεραν να τον διατηρήσουν ή να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Το έργο των διασωστών βρίσκεται καλά κρυμμένο στην ΕΚΒΑΣΗ του ασθενή μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, ο οποίος μπορεί να περπατάει, να μιλάει, να εργάζεται, να συνεισφέρει στην κοινωνία και στην οικογένειά του επειδή την πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του αντιμετωπίστηκε από επαγγελματίες.

Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχει κάτι που ονομάζεται «χρυσή ώρα» ή «χρυσή περίοδος», είναι εκείνα τα πρώτα λεπτά του συμβάντος που με τις κατάλληλες ιατρικές παρεμβάσεις κρίνεται η έκβαση του ασθενή. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της κριτικής σκέψης, των γνώσεων και της ταχύτατης εφαρμογής των δεξιοτήτων των διασωστών.

Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν κενά και σοβαρότατες ελλείψεις στη στελέχωση του ΕΚΑΒ, ευτυχώς όμως αυτές μπορούν να διευθετηθούν με τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 2.500 απόφοιτοι πιστοποιημένοι διασώστες έτοιμοι να επανδρώσουν κάθε γεωγραφικό σημείο της επικρατείας.

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας είναι η στελέχωση του ΕΚΑΒ με το κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό- διασώστες.

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

«Ο ασθενής δεν φταίει ποτέ»: Μια ιστορία για το ΕΚΑΒ

Μετρά 25 χρόνια στο ΕΚΑΒ, τα 20 στον δρόμο με ασθενοφόρο. Αν η παρακάτω κουβέντα δεν είναι αρκετή για την κατανόηση όλου του πλαισίου, δεν είναι τίποτα.

-Τι δεν έχουν οι στρατιωτικοί και οι πυροσβέστες που έχετε εσείς;

Εκπαίδευση. Μόνο με αυτήν μπορείς και διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις χωρίς να γίνεσαι επικίνδυνος για σένα και τους άλλους. Η εκπαίδευση είναι δύο χρόνια στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, ακολουθούν έξι μήνες πρακτική και σεμινάρια. Στο ΙΕΚ μαθαίνεις ανατομία, φυσιολογία, τραύμα, απεγκλωβισμό, προσέγγιση ατυχήματος και πολλά άλλα.

Με κάποιες ώρες εκπαίδευσης, που έκαναν στους πυροσβέστες και τους στρατιωτικούς, αυτά δεν μαθαίνονται. Η ψυχολογική πίεση σε δύσκολα περιστατικά είναι μεγάλη. Αν αρπάξει ο στρατιωτικός το τιμόνι και από το άγχος του τρέχει για να σώσει τον ασθενή, είναι κινούμενος κίνδυνος για όλους. Χρειάζεται γρήγορη αμυντική οδήγηση, επικοινωνία με την καμπίνα, επικοινωνία με το κέντρο, τήρηση του ΚΟΚ.

-Μα οι πυροσβέστες και οι στρατιωτικοί δεν έχουν σχετική εκπαίδευση;

Έκαναν 5-10 ώρες εκπαίδευση ή προτίμησαν όσους έχουν ένα χαρτί σεμιναρίου τύπου bls (basic life support). Σεμινάριο μιας μέρας...

-Αυτό μπορεί να κοστίσει ζωή;

Φυσικά. Ανεβαίνει ένας ανεκπαίδευτος άνθρωπος και πηγαίνει με σειρήνα στους δρόμους, με ψυχικό φορτίο και με τεράστια ένταση.

-Δεν προστατεύεται το ΕΚΑΒ από ανεκπαίδευτους, δεν υπάρχουν κανόνες για την πρόσληψη;

Υπάρχουν ΙΕΚ ΕΚΑΒ ανά την Ελλάδα, όπως επίσης και ιδιωτικά ΙΕΚ διασωστών. Υπάρχει και ο ΕΟΠΕΠ, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον οποίο δίνεις εξετάσεις. Αυτός ο βαθμός των εξετάσεων είναι που μοριοδοτείται όταν κάνει προσλήψεις το ΕΚΑΒ. Αν δεν έχεις πιστοποίηση, δεν μπαίνεις.

-Πόσο δύσκολη είναι η προνοσοκομειακή φροντίδα;

Το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή Πανεπιστήμιο. Στην ιατρική δεν σπουδάζεις την προνοσοκομειακή φροντίδα και το επείγον. Σχεδόν όλοι οι γιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δεν έχουν ιδέα. Μόνο το ΙΕΚ ΕΚΑΒ παρέχει τέτοια γνώση, μετά από πολλούς αγώνες. Αντί να το αναβαθμίσουν λοιπόν, το απαξιώνουν κι αυτό. Το ΕΚΑΒ επίσης έχει και την ΕΠΙ, την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Εκπαίδευση ενός έτους, που αφορά γιατρούς μόνο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό.

-Μου το εξηγείτε;

Το ΙΕΚ αφορά τους διασώστες. Η ΕΠΙ αφορά γιατρούς, που ενδεχομένως θέλουν να δουλέψουν στο ΕΚΑΒ κάποια στιγμή ή θέλουν απλώς να εκπαιδευτούν στο επείγον. Μόνο στο ΕΚΑΒ γίνεται αυτό, δεν γίνεται στην ιατρική σχολή.

-Τα πληρώματα πώς πρέπει να είναι;

Το ασθενοφόρο πρέπει να έχει δύο διασώστες. Που δεν είμαστε τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, ούτε οδηγοί. Είμαστε τα πάντα και εκπαιδευμένοι για όλα.

-Για να το έχω απόλυτα καθαρό στο μυαλό μου, με αυτό που έκαναν, μπορεί να πεθάνει εκείνος που χρειάζεται το ΕΚΑΒ;

Είναι ξεκάθαρα επικίνδυνο για τους λόγους που ανέφερα και αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται ίσης μεταχείρισης. Δεν λέει να σε διακομίζουν στην Αθήνα διασώστες, αλλά στο χωριό στρατιωτικοί.

-Εσείς τι κάνετε;

Κάνουμε παρεμβάσεις σύμφωνα με τη φυσιολογία και γενικώς έχουμε έναν μπούσουλα από την εκπαίδευση. Το άσχημο με εμάς είναι πως δεν έχουμε χώρο εργασίας. Νοσοκομείο, ιατρείο κ.λπ. Αυτό θα ήταν πιο εύκολο, φεύγοντας να αφήνουμε πίσω τις εικόνες. Τώρα πάμε στο μπάνιο του σπιτιού μας και σκεφτόμαστε το μπάνιο του περιστατικού, που το είδαμε πιο πριν με διατομή φλεβών. Ο χώρος εργασίας μας είναι τα πάντα. Παντού.

-Δεν θα έπρεπε να έχετε ψυχολογική υποστήριξη;

Θα έπρεπε αλλά δεν υπάρχει μέριμνα. Μέσα στα χρόνια λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει μέριμνα, συσσωρεύεται ο όγκος των περιστατικών. Και παθαίνεις το γνωστό εργασιακό burn out. Καίγεσαι. Γίνεσαι ζόμπι. Εκεί λοιπόν αυτομάτως δεν είσαι καλός για τη δουλειά. Έχεις κόπωση, άρνηση. Συνεχίζει να μην υπάρχει μέριμνα όμως.

-Πώς ανταποκρίνεστε;

Όσοι το παίζουν άνετοι είναι συνήθως αυτοί που υποφέρουν περισσότερο. Άλλοι δεν κοιμούνται. Άλλοι τσακώνονται με την οικογένειά τους. Κι άλλοι φοβούνται. Άλλοι το καταλαβαίνουν και προσπαθούν να αντισταθούν. Άλλοι αλλάζουν πόστο.

-Πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι που έρχονται χωρίς εκπαίδευση;

Το μόνο λυτρωτικό και αναγκαίο είναι η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση, άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς αυτά τα εφόδια είναι για λύπηση.

-Ο τίτλος της δουλειά σας;

Το μότο της εκπαίδευσης είναι: «Ο ασθενής δεν φταίει ποτέ»: Δεν μας διαλέγουν οι ασθενείς. Εμείς διαλέξαμε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για όλους.


Η παρακάτω ιστορία απαντά στην παραπάνω. Στην πράξη. Όχι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν παιδιά χωρίς εκπαίδευση. 

-Βρίσκεστε στην Περιφέρεια. Είδατε την εκπαίδευση των μεικτών κλιμακίων στο ΕΚΑΒ που κρίθηκε επιτυχημένη. Μας την περιγράφετε;

Έτυχε να είμαι σε κάποια εκπαίδευση, ήταν ένα πεντάωρο. Τους έδειξαν τα βασικά, κάποια πληρώματα –εκπαιδευτές, συνάδελφοι- έδειξαν απλά πράγματα μέσα στο ασθενοφόρο, όπως το οξυγόνο, τα φορεία και πώς μπαινοβγαίνουν. Τις σανίδες που έχουμε για ακινητοποίηση, σε περίπτωση τροχαίου.

-Να διευκρινίσουμε εδώ την εκπαίδευση που έχει κάνει ένας διασώστης του ΕΚΑΒ;

Έχει κάνει 4 εξάμηνα σε σχολή του ΕΚΑΒ.

-Μου λέτε ότι τα 4 εξάμηνα αντικαταστάθηκαν με 5 ώρες;

Εκτός από τα 4 εξάμηνα, έχει κάνει και καθημερινή εξάσκηση στα επείγοντα. Και μετά 6 μήνες πρακτικής. Αυτό έγινε ένα πεντάωρο στο σύνολο με γιατρούς και εκπαιδευτές. Από τα παιδιά μάθανε ΚΑΡΠΑ και απινίδωση. Και ό,τι έχει το ασθενοφόρο μέσα. Ό,τι δηλαδή υπάρχει πίσω στην καμπίνα.

-Πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτό;

Από τα περιστατικά που έχω δει και έχω ακούσει και από τον ασύρματο, όχι καλά. Θα σας πω ένα περιστατικό που ήταν στη βάρδιά μου. Έγινε ένα τροχαίο, υπήρχε ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας. Υπήρχε γιατρός με φαντάρο. Για να σας εξηγήσω, τα κέντρα υγείας δεν δουλεύουν με διασώστες, είναι οδηγοί ασθενοφόρου. Πάνε δύο άτομα στο σημείο που θα τους δώσει το συντονιστικό του ΕΚΑΒ ή παίρνουν έναν γιατρό και πηγαίνουν στο σημείο. Δηλαδή στο επείγον περιστατικό. Κλήθηκε, λοιπόν, το ασθενοφόρο να πάει στο σημείο. Ήταν ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι.

Έφτασε το ασθενοφόρο εκεί. Ο φαντάρος, το παιδί δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά τέτοιο περιστατικό. Ήταν τροχαίο, ήταν θανατηφόρο. Είχε πολύ αίμα. Το παιδί λιποθύμησε. Η γιατρός ξανακάλεσε στο ΕΚΑΒ να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο γιατί το παιδί ήταν σε κατάσταση ψυχικού σοκ και δεν μπορούσε ούτε καν να οδηγήσει. Οπότε η γιατρός εκείνη την ώρα έπρεπε να πάρει το νεκρό παιδί που ήταν στον δρόμο. Και να οδηγήσει και κάποιος το ασθενοφόρο. Ευτυχώς υπήρχε κάποια εθελοντική ομάδα στην περιοχή, πήρε τον φαντάρο και τον γύρισε στο Κέντρο Υγείας. Στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας όπου είναι φαντάροι, δεν ξέρουν ούτε τον δρόμο ούτε πού βρίσκονται τα χωριά, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν δηλαδή ούτε σε αυτό. Ας πούμε, αν υπάρξει ένα οξύ πνευμονικό οίδημα, σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν ξέρουν ποια είναι η σωστή θέση και η στάση που πρέπει να βάλεις τον ασθενή.

-Αυτό τι κόστος μπορεί να έχει; Αν έρθει εκείνο το παιδί που δεν ξέρει να βάλει στη σωστή θέση τον ασθενή;

Τη ζωή του. Και αν δεν υπάρχει γιατρός, αλλά μόνο ένας επικουρικός που έχει πάει σε ένα Κέντρο Υγείας και δεν έχει έναν παλιό μαζί και πάει μαζί με έναν φαντάρο, που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οδηγήσει; Πώς θα το χειριστούν αυτό;

-Ο οποίος φαντάρος βρίσκεται εκεί ως υγειονομικό προσωπικό ή ως οδηγός;

Όποιος και να βρίσκεται, όπως και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, στο σημείο που θα βρεθεί πρέπει να ξέρει πρώτες βοήθειες. Οι οδηγοί του ΕΚΑΒ ξέρουν.

-Δηλαδή οι οδηγοί των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ έχουν και κανονική εκπαίδευση;

Εννοείται.

-Λέμε ότι στην περιφέρεια όπου υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα έκαναν ένα μπάλωμα το οποίο, αντί να βοηθήσει, επιφέρει νέα προβλήματα;

Ναι, σίγουρα επιφέρει. Πάρα πολλές φορές έχει τύχει περιστατικό και γιατρός στο Κέντρο Υγείας που εφημερεύει -και έχει μόνο τον φαντάρο- να φύγει με το δικό του όχημα και να αφήσει τον φαντάρο πίσω, επειδή ξέρει ότι δεν θα βοηθήσει. Έχει προβλέψει ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας γιατρός ρισκάρει να μπαίνει σε ένα όχημα με έναν άνθρωπο που -σε καμία περίπτωση δεν φταίει- αλλά δεν μπορεί να κάνει έστω μια ΚΑΡΠΑ γιατί εκείνος θέλει να περάσει μια φλέβα, να παραλάβει έναν ασθενή. Πως θα μπορέσει να τον διακομίσει, να τον πάει σε ένα κέντρο βοήθειας και να του δώσει τις πρώτες βοήθειες;

-Τι ποσοστό έχει αυτό το φαινόμενο;

Στη δική μου περιφέρεια έχει έξι φαντάρους, από τρεις στα δύο Κέντρα Υγείας.

-Αυτό είναι μεγάλο ποσοστό;

Ναι φυσικά, θα υπήρχαν έξι πληρώματα.

-Γνωρίζετε αν επιθυμούσαν οι ίδιοι να πάνε ή αν τους το έχουν επιβάλει από τον στρατό;

Κάποιοι μου είπαν ότι το δηλώσαν μόνοι τους και κάποιοι ότι τους το επέβαλαν. Ρώτησα συγκεκριμένα αυτούς που το επιθυμούσαν να έρθουν, σε περίπτωση που βρεθούν σε ένα δύσκολο περιστατικό, όπως ένα τροχαίο ή κάτι δύσκολο, τι θα μπορέσουν να κάνουν. Πώς θα βοηθήσουν. Και μου απάντησαν ότι «εμάς μας έφεραν ως οδηγούς». Δεν ξέρουν λοιπόν τη διαφορά. Ότι ο οδηγός βοηθάει, εμείς δουλεύουμε δύο άτομα στο ασθενοφόρο και οι δύο κατεβαίνουμε.

-Τι κίνητρο είχαν οι φαντάροι για να έρθουν σε αυτές τις θέσεις;

Νομίζω ότι πληρώνονται, παίρνουν κάποιο ποσό, το οποίο ποσό θα μπορούσε να πάρει ένας γιατρός, κάποιος επικουρικός. Και να πληροί τις προϋποθέσεις.

-Αυτό συμβαίνει σε όλη την περιφέρεια;

Ναι, σε όλη την περιφέρεια.

-Γνωρίζετε αν είναι συχνό να καταρρέουν σε περιστατικά;

Ναι, είτε καταρρέουν είτε δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να προσφέρουν κάποια βοήθεια. Αλήθεια πρέπει να έχουμε δύο άτομα. Ο οδηγός με τον γιατρό, ο φαντάρος με τον γιατρό ή ο οδηγός με τον φαντάρο. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ο φαντάρος, δουλεύει ο οδηγός, ο φαντάρος και ο γιατρός και χάνεται μία βάρδια.

ΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρωτοβουλία αγροτικών ιατρών Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου

 • Στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου παρουσιάστηκαν τρεις στρατιωτικοί της πολεμικής αεροπορίας, ως οδηγοί ασθενοφόρων, οι οποίοι όμως «δεν έχουν λάβει απολύτως καμία εκπαίδευση πάνω στον χειρισμό και τη μετακίνηση ασθενών, δεν έχουν καν εκπαιδευτεί επαρκώς στην παροχή πρώτων βοηθειών» και «δεν έχουν απολύτως καμία παρελθοντική επαφή με ασθενοφόρα και τον εξοπλισμό τους».
 • Υπογραμμίζεται μάλιστα πως οι δύο από τους τρεις «δεν έχουν καν δίπλωμα οδήγησης μεγαλύτερης κατηγορίας από Ι.Χ. και προφανώς ούτε εμπειρία οδήγησης παρόμοιου οχήματος».
 • «Η χρήση των στρατιωτικών αυτών θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο τη ζωή των ίδιων, των ιατρών και προπαντός των ασθενών που θα χρειαστεί να μεταφερθούν με τα ασθενοφόρα».

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ)

 • Όπως δημοσιοποιεί η ΠΟΕΣ, ζητώντας για μια ακόμα φορά να ανακληθεί η ΠΝΠ και οι αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού στο ΕΚΑΒ, στρατιωτικός που διατέθηκε ως οδηγός στο ΕΚΑΒ έπαθε σοκ όταν αντίκρισε θύμα τροχαίου, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η καθημερινότητά του.
 • Όπως αναφέρει έγγραφό της, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΕΣΠΕΕΡΟΔ): «Σε περιστατικό που έλαβε χώρα την 6η Αυγούστου 2023 σε οικισμό του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών της Κομοτηνής, κλήθηκε πλήρωμα ασθενοφόρου του τοπικού Κέντρου Υγείας σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο άντρας νεαρής ηλικίας είχε καταπλακωθεί από γεωργικό ελκυστήρα.
 • Στον μη εξοικειωμένο με τέτοιες μακάβριες εικόνες στρατιωτικό που οδηγούσε το ασθενοφόρο, η εικόνα του θύματός μας υπήρξε τραυματική, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η καθημερινότητά του συναδέλφου.
 • Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνάδελφός μας στάθηκε τυχερός διότι στο ασθενοφόρο επέβαινε και ιατρός και διασώστης, με αποτέλεσμα να μην απαιτηθεί η περαιτέρω ενεργός ανάμιξή του.
 • Όμως τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που δεν επέβαινε ιατρός και θα έπρεπε ο στρατιωτικός να συνδράμει στη μεταφορά του θύματος;».

Υγειονομικό προσωπικό του Κ.Υ. Βάμου, Κρήτης

 • «Το προσωπικό (σ.σ. ΕΠ.ΟΠ. του στρατού) που ήρθε να στελεχώσει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου δεν έχει κανένα τυπικό και κυρίως ουσιαστικό προσόν για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, ούτε καν επαρκή γνώση και εμπειρία στην οδήγηση ασθενοφόρου υπό πραγματικές συνθήκες». Έτσι: «Η κίνηση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου καθίσταται επισφαλής και επικίνδυνη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό του Κ.Υ. Βάμου».
 • «Τα ασθενοφόρα δεν είναι ταξί με μπλε σειρήνα” αλλά κινητές υγειονομικές μονάδες που η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται απόλυτα από την υψηλή ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους».

Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης

 • «Η τοποθέτηση ανειδίκευτου προσωπικού με εκπαίδευση μόνο 2 ημερών στις Πρώτες Βοήθειες και ένα απλό δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, σε μία θέση ευθύνης όπως το ασθενοφόρο, οδηγεί σε υποβάθμιση της παρεχόμενης προνοσοκομειακής φροντίδας και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότιμης παροχής φροντίδας στους ασθενείς που θα έχουν την -προβλέψιμη- ατυχία να λάβουν φροντίδα από ακατάλληλα πληρώματα».

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διαδικασία των αλλαγών που συντελείται στο ΕΚΑΒ θα ενταθεί και θα συμβάλει και αυτή στην ιδιωτικοποίηση. O Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει αναλάβει να τελειώσει τη δουλειά.

Μια δουλειά που ξεκίνησε το 2013-2014 ο Άδωνις Γεωργιάδης, διατελώντας υπουργός Υγείας για ένα έτος. Τότε πρόλαβε -μεταξύ άλλων- να διώξει τους οδηγούς από τα νοσοκομεία και να τους μεταφέρει στο ΕΚΑΒ. Ουσιαστικά έδωσε μια ψεύτικη λύση πετυχαίνοντας δύο στόχους. Αφαίρεσε βάρος από τον προϋπολογισμό, όπως επιβαλλόταν από την τρόικα, και μπάλωσε το μόνιμο ζήτημα του υποστελεχωμένου ΕΚΑΒ, «λύνοντας» το θέμα των οδηγών. Θέμα που σαφώς δεν λύθηκε και που καταπατούσε και τον κανονισμό του. Καθώς οι οδηγοί ασθενοφόρων πρέπει να είναι διασώστες.

Στη συνέχεια, ο Παύλος Πολάκης, το 2016, προκάλεσε την αντίδραση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ με μια αιφνιδιαστική τροπολογία που έλεγε: «Στο ΕΚΑΒ παρέχεται η δυνατότητα σύμβασης με αεροπορικές εταιρίες ή άλλες εταιρίες μεταφορών για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΑΒ».

Ο Θάνος Πλεύρης πήρε τη σκυτάλη και πατώντας πάνω στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε το να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις τα νοσοκομεία με ιδιωτικές εταιρίες ασθενοφόρων για να παραλαμβάνουν τα χρόνια περιστατικά. Δηλαδή αυτά που παίρνουν εξιτήριο και πηγαίνουν σπίτι ή εκείνα που πρέπει να διακομιστούν μεταξύ εσωτερικών κλινικών στα μεγάλα νοσοκομεία.

Έτσι φτάσαμε στον περασμένο Ιούλιο (2023) -από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά πλειοψηφία επί της αρχής του- στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τις κυρώσεις ΠΝΠ (Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) για τα μεικτά πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η απόφαση χαρακτηρίστηκε «επικίνδυνη» από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που υπογράμμισε «ότι δεν μπορεί να εμπλέκεται στη διακομιδή ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προσωπικό μη εξειδικευμένο και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα».

Το μέλος της ΠΟΕ ΟΤΑ, Πέτρος Πετρίδης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι: «Η απόφαση αυτή δεν αντέχει στη λογική και είναι άκρως επικίνδυνη. Απαιτείται η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και όχι απλά με οδηγούς. Δεν είναι δυνατόν η διακομιδή ασθενών να γίνεται από οδηγούς που θα πάρει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Πυροσβεστικό Σώμα και όχι με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού».

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), Γιώργος Κυριάκακης, υπερθεμάτισε λέγοντας ότι: «Απαιτείται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που θα προστατεύει νομικά τους οδηγούς σε περιπτώσεις θανάτου πριν ή μετά την επείγουσα διακομιδή ασθενούς. Η επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει πρωτόκολλα και απαιτείται εκπαίδευση».

Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτρης Σταθόπουλος, τονίζοντας ότι: «Η συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος είναι προσωρινή αλλά άμεση και δεν είναι αυτονόητο ότι ένας οδηγός μπορεί να εκπαιδευτεί με σεμινάρια λίγων ωρών».

Πηγές

https://www.ekab.gr/organismos/

http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/2132.pdf

https://fra.europa.eu/el/eu-charter/article/35-prostasia-tis-ygeias

 https://www.facebook.com/diasostis166/?locale=el_GR

https://www.avgi.gr/gallery/podcasts/453213_salamopoioyn-ekab-gia-na-dialysoyn?


Διαβάστε σχετικά

Περιμένοντας το ασθενοφόρο: Καταρρέει καθημερινά το ΕΚΑΒ

Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ: «Στην Αττική επιχειρούν 45-50 ασθενοφόρα επειγόντων ενώ θα έπρεπε να έχουμε 89-90»

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ