Νέες αυξήσεις στα εισιτήρια για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - «Απλησίαστη» πλέον η Ακρόπολη

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού εφαρμόζει νέα τιμολογιακή πολιτική για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που υπάγονται σ’ αυτό, η οποία και θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, μετά και την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Νέες αυξήσεις στα εισιτήρια για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - «Απλησίαστη» πλέον η Ακρόπολη
ΠΡΟΒΟΛΗ

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο χαρακτηρίζει «επιβεβλημένη» την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής για τους 350 περίπου αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που διαχειρίζεται, τονίζοντας πως αυτή προκύπτει εξαιτίας της αυξανόμενης επισκεψιμότητας των δύο τελευταίων ετών, τη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 28 χώρους μέχρι στιγμής και τις πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η πρόταση βασίζεται σε ειδική μελέτη, την οποία ανέθεσε ο αρμόδιος Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Κατά την πρώτη φάση, με έναρξη ισχύος από 1 Απριλίου 2024, προβλέπεται κατάργηση των ενιαίων εισιτηρίων εισόδου με παραπάνω του ενός Αρχαιολογικών Χώρων ή Μουσείων, όπου εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ηλεκτρονικό εισιτήριο και συνδέονται με Μουσεία-ΝΠΔΔ.

Την ίδια ώρα, τίθεται σε εφαρμογή η νέα υπηρεσία Εξατομικευμένης Επίσκεψης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, εκτός ωραρίου λειτουργίας του χώρου με υψηλό αντίτιμο εισιτηρίου. Η επίσκεψη αφορά σε ομάδες των 5 ατόμων και έως 4 ομάδες στο δίωρο (07:00-09:00 και 20:00-22:00), με προσφορά ειδικής ξενάγησης και αναμνηστικών δώρων. Η νέα υπηρεσία πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλους χώρους κατά την δεύτερη φάση, επισημαίνει το ΥΠΠΟ.

Πώς θα διαμορφωθούν τα νέα εισιτήρια;

Η δεύτερη φάση, με έναρξη ισχύος από 1 Απριλίου 2025, προβλέπει εξορθολογισμό του αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου, σύμφωνα με κατάταξη των Αρχαιολογικών Χώρων, των Μνημείων και των Μουσείων σε 5 κατηγορίες με βάση την επισκεψιμότητα, ενίοτε τη σημασία τους στην εκάστοτε περιοχή και το ισχύον εισιτήριο εισόδου.

Οι 5 κατηγορίες αντιστοιχούν σε 5 βαθμίδες αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου ως εξής:

 • Στην κατηγορία Α εμπίπτει η Ακρόπολη Αθηνών, με το εισιτήριο να διαμορφώνεται σε 30 ευρώ.
 • Στην κατηγορία Β εμπίπτουν αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία με επισκεψιμότητα άνω των 200.000 ατόμων. Η νέα τιμή εισόδου για αυτή την κατηγορία διαμορφώνεται σε 20 ευρώ.
 • Στην κατηγορία Γ περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, επισκεψιμότητας από 75.000 έως 200.000 ατόμων και εισιτήριο 15 ευρώ.
 • Στην κατηγορία Δ περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, επισκεψιμότητας από 15.000 έως 75.000 ατόμων και εισιτήριο 10 ευρώ.
 • Τέλος, στην κατηγορία Ε περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, επισκεψιμότητας κάτω των 15.000 ατόμων και εισιτήριο 5 ευρώ.

Σημειώνεται πως τα μουσεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διαμορφώνουν δική τους τιμολογιακή πολιτική.

Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζει το ΥΠΠΟ, καταργούνται οι υφιστάμενες 9 βαθμίδες στην κλίμακα των αντιτίμων εισιτηρίου από 2 έως 20 ευρώ, οι οποίες σε συνδυασμό με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου και τις 34 δικαιούχων ελευθέρας εισόδου συνεπάγονται ένα πολύπλοκο σύστημα με δυσανάλογα βαρύ διαχειριστικό κόστος.

Τι άλλο αλλάζει;

 • Καταργείται η διαφορετική τιμολόγηση της θερινής και της χειμερινής περιόδου με μία ίδια τιμή εισόδου ανά κατηγορία, σε όλη την διάρκεια του έτους.
 • Προστίθεται μία επιπλέον Κυριακή ελευθέρας εισόδου κάθε μήνα κατά την χειμερινή περίοδο (1η Νοεμβρίου-31η Μαρτίου), συγκεκριμένα η τρίτη Κυριακή του μήνα επί πλέον της πρώτης.
 • Κατάργηση των ενιαίων και των κοινών εισιτηρίων πλην Aρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, Μυκηνών και Αιγών ή όπου για λόγους χωροταξικούς επιβάλλεται το κοινό εισιτήριο Χώρου και Μουσείου.
 • Διατήρηση του μειωμένου εισιτηρίου εισόδου για τα άτομα ηλικίας 65+ από χώρες της Ε.Ε. για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου.
 • Διατήρηση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου στα άτομα έως 25 ετών για τους πολίτες Ε.Ε. και επέκταση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου για πολίτες εκτός Ε.Ε. έως την ηλικία των 18 ετών, αντί της ηλικίας έως 5 ετών που ισχύει τώρα.
 • Διατηρείται το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου για τα ΑμεΑ και τις κατηγορίες ατόμων που έχουν θεσπιστεί έως σήμερα για λόγους κοινωνικούς ή ιδιότητας.
 • Εκδοση Κάρτας Πολιτισμού (Culture Gard) για τις κατηγορίες που έχουν θεσμοθετηθεί και θα εκδίδεται μέσω της εφαρμογής του gov.gr ή των ΚΕΠ για ημεδαπούς φορολογούμενους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η νέα τιμολογιακή πολιτική εισιτηρίων εισόδου στους Αρχαιολογικούς Χώρους, τα Μνημεία και τα Μουσεία της χώρας, θα επιφέρει τα παρακάτω «σημαντικά» οφέλη, ωστόσο αυτό αναμένεται να αποδειχτεί:

 • Κατηγοριοποίηση των επισκέψιμων χώρων και μουσείων με κριτήριο την επισκεψιμότητά τους, τη σημασία τους για την εκάστοτε περιοχή και το ισχύον αντίτιμο εισιτηρίου.
 • Εξορθολογισμός και απλοποίηση των κατηγοριών των εισιτηρίων.
 • Απόδοση στα μνημεία μας της αξίας που αντιστοιχεί στην σπουδαιότητά τους για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • Αύξηση ημερών ελευθέρας εισόδου κατά μία Κυριακή μηνιαίως τη χειμερινή περίοδο για όλους ανεξαρτήτως τους επισκέπτες.
 • Εξάλειψη διακρίσεων και διεύρυνση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου σε παιδιά και νέους, ηλικίας 5-18 ετών, από χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων από τα εισιτήρια και επανεπένδυσή τους στα έργα Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ