4,5 εκατομμύρια - κρατικά - ευρώ στα ΜΜΕ για να διαφημίσουν τον πλειστηριασμό του σπιτιού σου

Σου παίρνουν το σπίτι, αφού σε έχουν εξωθήσει στην ανέχεια και ακούς στα ΜΜΕ διαφήμιση για τον πλειστηριασμό του. Πληρωμένη κρατική  διαφήμιση. Με τα χρήματά σου.

4,5 εκατομμύρια - κρατικά - ευρώ στα ΜΜΕ για να διαφημίσουν τον πλειστηριασμό του σπιτιού σου
ΠΡΟΒΟΛΗ

Σου παίρνουν το σπίτι, αφού σε έχουν εξωθήσει στην ανέχεια και ακούς στα ΜΜΕ διαφήμιση για τον πλειστηριασμό του. 

Πληρωμένη κρατική διαφήμιση. Με τα χρήματά σου. 

Το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε στο τέλος του χρόνου, πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής και αποφάσισε να πληρώσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ στα ΜΜΕ. Για να διαφημίσει την ανάλγητη πολιτική της απέναντι στους ευάλωτους δανειολήπτες που είναι απροστάτευτοι απέναντι στα funds και τους services. 

Όπως προκύπτει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η ανάρτηση της απόφασης έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και αφορά στο ποσό το οποίο θα δοθεί στα ΜΜΕ για να διαφημίζουν, επί της ουσίας, τους πλειστηριασμούς, το 2024.

Στην απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής που αφορά στην καμπάνια ενημέρωσης των ευάλωτων δανειοληπτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το έτος 2024.

Το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής που αφορά στην εκστρατεία ενημέρωσης των ευάλωτων δανειοληπτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το έτος 2024, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα.

Το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (4.588.000,00 €)».

Πηγή: Αυγή

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ