Το 20/20 παρουσιάζει τον πρώτο διαδραστικό χάρτη με την πορεία του εμβολιασμού ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας. 

Χάρτης με την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης της χώρας έναντι του ιού SARS-CoV-2. Η οπτικοποίηση του χάρτη γίνεται βάσει του αριθμού των εμβολιασμένων πολιτών ανά 100.000 κατοίκους. Αυτός ο δείκτης μας επιτρέπει να συγκρίνουμε περιοχές της χώρας με ανόμοιο πληθυσμό. Για παράδειγμα, 1.000 εμβολιασμένοι πολίτες ανά 100 χιλ. πληθυσμού στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών θα σήμαινε ότι, με βάση τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί και τον πληθυσμό της περιοχής, εάν η Αθήνα είχε 100.000 κατοίκους, οι 1.000 θα ήταν εμβολιασμένοι. 

Ο χάρτης και τα γραφήματα σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από την εξειδικευμένη εφαρμογή που έχει αναπτύξει το iMEdD (μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός), η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας στη από τον Μάρτιο του 2020. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα επιδημιολογικά δεδομένα και την ανάπτυξη της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του iMEdD Lab. Τα δεδομένα για τους εμβολιασμούς, αντλούνται από το data.gov.gr (λαμβάνονται αυτόματα μέσω κλήσης API) και οπτικοποιούνται, σε πραγματικό χρόνο. 

Ο πίνακας καταγράφει την πορεία του εμβολιασμού για την COVID-19 ανά περιφερειακή ενότητα στην Ελλάδα και ταξινομείται, από προεπιλογή, βάσει του ποσοστού του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί σε κάθε περιοχή. Πατώντας στο πεδίο «Εμβολιασμένοι ανά 100 χιλ.», ο πίνακας ταξινομείται αναλόγως. 

Ο πίνακας ταξινομείται ανά συνολικό αριθμό εμβολιασμών (εμβολιαστικές δόσεις που έχουν γίνει), όταν πατήσετε το πεδίο «Εμβολιασμοί».