Μια τυχαία, ίσως ατυχή σύνδεση, δύο διαφορετικών πραγμάτων;
Ή μήπως η επιβολή στην τέχνη γίνεται από πάντα;

Σε μια παλιά πληγή/Που ακόμα αιμμοραγεί
Μη μου γυρνάτε το μαχαίρι/Αφού ο καθένας ξέρει
Τί πόνο θα μου φέρει

Αυτό με τη Μάντρα και το Εμπρός