Το χειρότερο έτος δασικών πυρκαγιών τα τελευταία 13 χρόνια

Το 2021, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο έτος, είναι και επισήμως η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 13 χρόνων σε σχέση με τη συνολική καμένη έκταση της Ελλάδας.

Το χειρότερο έτος δασικών πυρκαγιών τα τελευταία 13 χρόνια
ΠΡΟΒΟΛΗ

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και από την επεξεργασία των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές, κατά τη διάρκεια του 2021 χαρτογραφήθηκαν στην Ελλάδα 84 συμβάντα δασικών πυρκαγιών, τα οποία κατέκαψαν συνολική έκταση που ξεπερνά τα 1.300.000 στρέμματα

Είναι δηλαδή η χειρότερη της περιόδου 2008-2021, με τη συνολική καμένη έκταση το 2021 μάλιστα να πλησιάζει το άθροισμα των καμένων εκτάσεων της οκταετίας 2012-2020.

Κατά το 2021 καταγράφηκε επίσης η χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά τη μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά στη χώρα μας, με το συγκεκριμένο δείκτη να υπολογίζεται σε πάνω από 1.500 στρέμματα ανά πυρκαγιά. Τα προηγούμενα 13 έτη (2008 - 2020) o αντίστοιχος μέσος όρος ήταν περίπου 500 στρέμματα ανά συμβάν.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020, το meteo υπογραμμίζει πως είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης και της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ