Ρήτρα αναπροσαρμογής: Προσωρινή απαγόρευση διακοπής ρεύματος στους ευάλωτους από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Προσωρινή απαγόρευση διακοπής ρεύματος στους ευάλωτους από το Πρωτοδικείο Αθηνών
ΠΡΟΒΟΛΗ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας, έκανε εν μέρει δεκτή τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που ζήτησαν καταναλωτικές ενώσεις και οργανισμοι, απαγορεύοντας προσωρινά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν, σύμφωνα με το άρθρο 52 ν.4001/2011.

Στον νόμο αυτό εντάσσονται οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας.

Επίσης στον ίδιο νόμο εντάσσονται πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η απόφαση ισχύει μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, στις 6 Ιουλίου, υπό τον όρο να μη ζητηθεί άλλη αναβολή.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ