Η φτώχεια αυξάνεται, το κυβερνητικό αφήγημα ανατρέπεται

Η Τράπεζα της Ελλάδος παραδέχεται ότι γινόμαστε φτωχότεροι, με μια έκθεση που ανατρέπει πλήρως το αφήγημα της κυβέρνησης περί οικονομικής ευημερίας, ανάκαμψης και πολιτικών υπέρ των αδυνάμων. Επιβεβαιώνεται από την πιο αδιάσειστη πηγή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει: οι φτωχοί πλέον γίνονται φτωχότεροι.

Η φτώχεια αυξάνεται, το κυβερνητικό αφήγημα ανατρέπεται
ΠΡΟΒΟΛΗ

Η έκθεση εκτιμά ότι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας: οι άνεργοι σε ποσοστό 45,4%, οι οικονομικά μη ενεργοί εκτός συνταξιούχων (27,3%), τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά (23,6%) και τα παιδιά ηλικίας έως 17 ετών (23,7%).

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, το κενό κάλυψης για τα πολύ φτωχά νοικοκυριά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αύξηση της κάλυψης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μία αύξηση στο ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 25% θα ωφελούσε κυρίως το χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο και, σε συνδυασμό με την αύξηση του εισοδήματος από εργασία που εξαιρείται από το εισόδημα για τον υπολογισμό του επιδόματος, θα μείωνε τον κίνδυνο φτώχειας κατά 2 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, συγκρίνοντας τα στοιχεία των εισοδημάτων των νοικοκυριών του 2020 με τα αντίστοιχα του 2022, ο δείκτης κινδύνου σχετικής πτώχευσης ανέβηκε από το 17,7% στο 19,6%, ανατρέποντας την τάση αποκλιμάκωσης που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα έτη, ενώ ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (16,8%). Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., η Ελλάδα για το 2020 ήταν η τρίτη χώρα σε ποσοστό με τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Επακόλουθο αυτής της αύξησης είναι και η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε οικονομικό κίνδυνο, από 27,4% το 2019 σε 28,3%.

Σε επίπεδο Ε.Ε., το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 0,9% το 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 20,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο κύριος λόγος μείωσης του εισοδήματός τους ήταν η πανδημία.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ