Αποζημιώνονται προεκλογικά οι κλινικάρχες για τις «χρυσές ΜΕΘ» των 1.600 ευρώ!

Με την χθεσινή δημοσίευση του ΦΕΚ 2715 25/04/23 οι κλινικάρχες σήμερα θα εισπράξουν την περίφημη αποζημίωση για την «επίταξη» των ιδιωτικών ΜΕΘ με συντελεστή x2. Η διαφημιζόμενη επίταξη τελικά ήταν Μνημόνιο Συνεργασίας με τους κλινικάρχες και αποτελεί μια πλουσιοπάροχη συμφωνία που... εκλογές έρχονται, ε, έπρεπε να υπογραφεί!

Αποζημιώνονται προεκλογικά οι κλινικάρχες για τις «χρυσές ΜΕΘ» των 1.600 ευρώ!
ΠΡΟΒΟΛΗ

Στις 23/03/2020 εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 30.000.000 ευρώ προς τους κλινικάρχες και έκτοτε δεν σταμάτησε να ρέει το όμορφο και ζεστό, κρατικό χρήμα. To γεγονός πως η αποζημίωση δίνεται βάσει του άρθρου 86, παρ. 2 του ν.4745/2020, κάνει σαφές πως οι κλινικάρχες θα αποζημιωθούν με τα υπερκοστολογημένα ποσά που είχαν προκαλέσει δριμείες αντιδράσεις και κριτική από όλα τα κόμματα και την κοινωνία. Έτσι για το YOLO η απόφαση αυτή υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και υγείας την 21η Απριλίου, μια ημέρα πριν κλείσει επίσημα η Βουλή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23352/2023 Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 2715, 25 Απριλίου 2023).

*Όλα τα bold πλην των τίτλων έχουν γίνει από τον συντάκτη για ευκολία του αναγνωστικού κοινού.

Άρθρο 1

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19 ασθενών

1.Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β'4898/2018), και εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

2.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται ως ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.

3.Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και η ένταξή τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το ΕΚΑΒ.

4.Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύνανται να τίθενται τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.

Άρθρο 2

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19

1.Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β' 4898/2018).

2.Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν. από την ομάδα διαγνώσεων νόσων και Κ.Ε.Ν. του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19 ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών κλειστής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων και ανάλογα με τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές του, είναι επιδεκτικοί εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί Κ.Ε.Ν.: Α22Μβ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές ή του Α22Μα Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.

3.Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται σύμφωνα με τα πραγματικά κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου - κλινική.

4.Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

5.Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α' 231), προσαυξημένο κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης). Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγούνται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

6.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κ.Α.Α. αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.

7.Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 3

Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια - κλινικές

1.Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία κάθε άλλου περιστατικού (παθολογικού, πνευμονολογικού κ.λπ.), πλην χειρουργικού, που δεν εμπίπτει στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β'4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β' 4898/2018).

2.Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία χειρουργικού περιστατικού, που δεν εμπίπτει στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β' 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β' 4898/2018).

3.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους και όχι μόνο της διάθεσής τους, όπως ορίζεται ανωτέρω. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά. Το ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον συντονισμό της διαδικασίας με απόφαση του Προέδρου του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 4

Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια κλινικές

1.Κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.

2.Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, καθ' υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. που διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται, ως εξής: α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα (70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β'4898/2018). β. Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β'4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.

3.Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις - Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση). β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας. ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.). iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα. v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα. x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος. xi. Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6). xii Παρεντερική διατροφή. xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.

4.Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του Κ.Ε.Ν. της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. (Β' 3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν. συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση Κ.Ε.Ν., τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.

5.Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

6.Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ' υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ'εφαρμογή του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β'4898/2018) και οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Άρθρο 4Α

Αποζημίωση ιατρικών πράξεων που παρασχέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Ιδιωτικών Κλινικών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ

Οι ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την προσέλευση και διερεύνησή τους στα Τ.Ε.Π. Ιδιωτικών Κλινικών, οι οποίες εντάχθηκαν και συμμετείχαν στις εφημερίες του Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19, χωρίς να απαιτηθεί τελικά εισαγωγή για νοσηλεία, αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου.

Οι υποβολές των εν λόγω δαπανών είναι διακριτές και δεν υπόκεινται σε rebate & clawback. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 5

Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείας- αποκατάστασης σε κλίνες που διαθέτουν τα Κ.Α.Α. - Κ.Ν.

1.H αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α' 231).

Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί στα παραπάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 και να έχει λάβει γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

2.Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας - αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν. ορίζεται έως 30 ημέρες σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες το χρόνο.

3.Τα ιδιωτικά Κ.Α.Α. - Κ.Ν. που έχουν διαθέσει κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών με COVID- 19, δύνανται, για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται από την έγγραφη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν έγγραφης τροποποίησης αυτής από τον ίδιο, να παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, εφόσον διαθέτουν διακριτούς χώρους.

4.Η αποζημίωση των κλινών που διέθεσαν τα Κ.Α.Α. - Κ.Ν. και έγιναν αποδεκτές από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν νοσούν από COVID-19 και νοσηλεύονται σε Δημόσιο Νοσοκομεία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β'4898/2018). Απαιτείται σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΥΠΕ στο οποίο υπάγεται το Νοσοκομείο. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ ακόμα και σε περίπτωση που η διακομιδή γίνει με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον συντονισμό της διαδικασίας με απόφαση του Προέδρου του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

1.Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.

2.Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.

3.Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

4.Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%.

5.Η παρούσα ισχύει για όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την παροχή υπηρεσιών από 01-04-2023 έως και στις 30-06-2023 δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 5034/2023 (Α' 69).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ