Ανύπαρκτες οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα - Αυξημένες και ανικανοποίητες οι υγειονομικές ανάγκες των πολιτών

Σύμφωνα με νέα έρευνα του ερευνητικού κέντρου ΙΠΟΚΕ, η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες υποχρηματοδοτήσεις στο σύστημα υγείας, που αναπόφευκτα αυξάνουν τις ανικανοποίητες ανάγκες των πολιτών για υγειονομική περίθαλψη.

Ανύπαρκτες οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα - Αυξημένες και ανικανοποίητες οι υγειονομικές ανάγκες των πολιτών
ΠΡΟΒΟΛΗ

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ερευνητικού κέντρου ΙΠΟΚΕ, με τίτλο «Ο αντίκτυπος της υπο-επένδυσης στο Φάρμακο & τις Υπηρεσίες Υγείας», η επένδυση στην υγεία ισούται με περισσότερη ευημερία για τους πολίτες, ενώ, φυσικά, το αντίστροφο ισοδυναμεί με χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Καλύπτοντας την περίοδο 60 χρόνων, από το 1960 μέχρι το 2021, η νέα αυτή έρευνα αναδεικνύει τη θέση της χώρας μας σε σχέση με τις άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης και του μέσου όρου των 27 χωρών της Ευρώπης (ΕΕ-27).

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε δημοσιογραφική εκδήλωση από τον πρόεδρο του ΙΠΟΚΕ και καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Υφαντόπουλο, ο οποίος τόνισε πως τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζουν τα πολιτικά κόμματα στον τομέα της Υγείας.

«Η δεκαετής οικονομική κρίση, τα τρία μνημόνια και στη συνέχεια η επιδημιολογική κρίση του κορωνοϊού επηρέασαν σημαντικά την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα», επισήμανε ο κύριος Υφαντόπουλος.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την χρηματοδότηση, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανέρχονται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο των δαπανών υγείας σε ποσοστό του ΑΕΠ και σε τρεις ποσοστιαίες μονάδες στις δημόσιες δαπάνες υγείας. Με δυο λόγια, επιβεβαιώνεται πως η χώρα μας αποτελεί τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες υποχρηματοδοτήσεις στο σύστημα υγείας.

Και πώς να μην επιβεβαιωθεί, άλλωστε, όταν η πραγματικότητα μιλάει κάθε μέρα από μόνη της. Άλλη μια δημόσια καταγγελία για τις τεράστιες ελλείψεις και τα προβλήματα στα οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, που παραμένουν ακέφαλα και με άδεια ταμεία. Συμπολίτης που επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καταγγέλλει δημόσια μέσω Facebook την τραγική κατάσταση που αντίκρισε, κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμικό μεγαλείο».

Εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

Όπως είναι αναμενόμενο, οι μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες επηρέασαν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αυξάνοντας τις ανικανοποίητες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη. Η Ελλάδα καταγράφεται ως μια από τις χώρες της ΕΕ-27 με τη μεγαλύτερη αύξηση στις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες, εξαιτίας ακριβώς της υποεπένδυσης. Συγκρίνοντας τις ανικανοποίητες ανάγκες σε συνδυασμό με τις δημόσιες δαπάνες υγείας στις 27 χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των ανατολικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία) με τις χαμηλότερες δαπάνες υγείας και τις υψηλότερες ανικανοποίητες ανάγκες.

Εξετάζοντας επίσης το αν οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας, προέκυψε πως νιώθουν τη χαμηλότερη ικανοποίηση. Σε σύγκριση με το 96,5% των Ελβετών, το 94% των Δανών, και το 91% των Ισπανών, οι Έλληνες νιώθουν ικανοποίηση από το σύστημα υγείας σε ποσοστό 45%. Από περαιτέρω μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι η επένδυση στην υγεία αυξάνει σημαντικά την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων.

Τι δείχνει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο Απριλίου του 2023, οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικές και αποδοτικές. Πιο συγκεκριμένα, άνω του 45% των πολιτών θεωρούν πως η δημόσια διοίκηση της χώρας τους είναι περίπλοκη και βραδυκίνητη. Ιδίως όσον αφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι μεταρρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Σε 11 κράτη μέλη, η έρευνα κοινής γνώμης διαπίστωσε πως πάνω από το 60% των πολιτών ζητούν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για την Ελλάδα, το 70% των ερωτηθέντων θέτει τις μεταρρυθμίσεις αυτές ως απαραίτητες κι ακολουθεί η εκπαίδευση στο 58%. Παράλληλα, το 46% του δείγματος απαιτεί αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και το 28% στην εργασία και τις εργασιακές συνθήκες. Για τη χώρα μας, τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από λίγο έως πολύ υψηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Πώς θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών

Οι ερωτηθέντες απάντησαν πως, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους στη δημόσια διοίκηση της χώρας τους, θα πρέπει αυτή να είναι λιγότερο γραφειοκρατική (52%) και πιο διαφανής (44%) όσον αφορά τις αποφάσεις και τη χρήση των δημόσιων πόρων. Ταυτόχρονα, περίπου το ένα τρίτο πιστεύει ότι περισσότερη επικοινωνία και εξορθολογισμένη διάδραση με τους πολίτες, καθώς και καλύτερη κατάρτιση των δημόσιων υπαλλήλων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Σχεδόν το μισό του δείγματος θεωρεί πως η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στους ανθρώπους, με την ταυτόχρονη βοήθεια από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διάδρασης με φυσική παρουσία, καθώς και να παρέχει σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες. Εκφράστηκε επίσης η επιθυμία για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες (31%) και για πιο εύχρηστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (35%).

Πώς μπορεί η ΕΕ να βοηθήσει τα κράτη μέλη;

Τέλος, μια ακόμη ερώτηση είχε να κάνει με τους τομείς  στους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τη στήριξη της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις των ερωτηθέντων:

  • Το 42% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών
  • Το 42% επιβεβαιώνει τη σημασία της στήριξης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη για τη διαχείριση κρίσεων, όπως πανδημίες, φυσικές καταστροφές ή συγκρούσεις
  • Το 34% θεωρεί ότι η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων
  • Το 34% δηλώνει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη στις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών
  • Το 31% πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών
Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ