Παραβάσεις στα εργασιακά στην Ελλάδα καταγγέλλει η Κομισιόν

Διορία δύο μηνών δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα προκειμένου να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο κανόνες που αφορούν τα εργασιακά. Προειδοποιεί μάλιστα με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς διακυβεύονται τα δικαιώματα 182 εκατομμυρίων εργαζομένων.

Παραβάσεις στα εργασιακά στην Ελλάδα καταγγέλλει η Κομισιόν
ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη επειδή δεν ενσωμάτωσαν στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν με επιστολή αιτιολογημένης γνώμης προς την Ελλάδα, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, χθες Πέμπτη 1/6/23, ζητά να ενσωματώσουν την εν λόγω οδηγία τονίζοντας ότι οι κανόνες αυτοί παρέχουν εκτενέστερα και επικαιροποιημένα εργασιακά δικαιώματα και προστασία στους 182 εκατομμύρια εργαζόμενους στην ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 19 κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, επειδή δεν ενσωμάτωσαν καθόλου ή δεν ενσωμάτωσαν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, οι εργαζόμενοι έχουν, για παράδειγμα, το δικαίωμα σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα όσον αφορά τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και τον χρόνο εργασίας.

Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να λαμβάνουν έγκαιρες και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές πτυχές της εργασίας τους, όπως ο τόπος εργασίας και η αμοιβή. Οι νέοι κανόνες θα ωφελήσουν ιδίως δύο έως τρία εκατομμύρια εργαζομένους σε επισφαλείς μορφές απασχόλησης.

Η απόφαση της Επιτροπής να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα πάρθηκε καθώς η χώρα δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει εθνικά μέτρα μεταφοράς των νέων ενωσιακών κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο, ούτε έχουν κοινοποιήσει σχέδιο νόμου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ψήφισή τους.

Μάλιστα, δίνει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου αυτοί να κοινοποιηθούν και σε περίπτωση που δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, ενδέχεται να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ