Από τη χρεοκοπία στη βία και από τη ματαίωση στον κορονοϊο και τη νέα ύφεση η τελευταία δεκαετία έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μας στέρησε το πιο πολύτιμο συστατικό της καθημερινότητας, το δικαίωμα μας στο όνειρο μιας καλύτερης ζωής.