Η κυβέρνηση, η οικογένεια Μητσοτάκη και οι φίλοι τους, κάνουν και την υγειονομική κρίση, ευκαιρία.