Το 20/20 Magazine συνενώνει δύο παγκόσμιες ημέρες: 20 Ιουνίου/Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων - 21 Ιουνίου/Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Τι θα ήταν η μουσική χωρίς τους ανθρώπους και τι οι άνθρωποι χωρίς τη μουσική;

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Βρεττός
Δημιουργία βίντεο: Αντώνης Παπαβομβολάκης