Υπουργείο Υγείας: Ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων - Το ΕΣΥ αντί να ενισχύεται, καταρρέει

Στο διαχρονικό έγκλημα που συντελείται στο σύνολο της Δημόσιας Υγείας, η κυβέρνηση έχει στόχο. Την πλήρη απαξίωσή της, για την ομαλή μετάβαση στην πλήρη ιδιωτικοποίησή της.

Υπουργείο Υγείας: Ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων - Το ΕΣΥ αντί να ενισχύεται, καταρρέει
ΠΡΟΒΟΛΗ

Τα νοσοκομεία της Ελλάδας αποδυναμώνονται συστηματικά. Τι σκοπό έχει η κυβέρνηση για τη Δημόσια Υγεία;

Ένας παθολόγος για 300.000 ανθρώπους στην Ηλεία. Λίστα αναμονής 3.000 παιδιών στα χειρουργεία, που άφησαν χωρίς αναισθησιολόγους, στο «Αγ. Σοφία». Απαξίωση των δημόσιων δομών Υγείας στην Αιτωλοακαρνανία. Άλυτα προβλήματα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. 38 από τους 89 γιατρούς που προβλέπονται για την ορθή λειτουργία του, στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Υποστελέχωση του νοσοκομείου Βόλου και χωρίς Ακτινοθεραπευτικό τμήμα αναγκαίο για όλη τη χερσαία και νησιωτική Μαγνησία. Διάλυση του γενικού νοσοκομείου Θήρας, υποστελεχωμένο σε βασικές ειδικότητες όπως παθολόγος, παιδίατρος, καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, πνευμονολόγος. Τεράστια τα προβλήματα στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Απλήρωτες εφημερίες των γιατρών που επιδεινώνουν το εργασιακό κλίμα στο ΕΣΥ. Τίτλοι της ειδησεογραφία των τελευταίων μόνο ημερών.

Στο διαχρονικό έγκλημα που συντελείται στο σύνολο της Δημόσιας Υγείας, η κυβέρνηση έχει στόχο. Την πλήρη απαξίωσή της, για την ομαλή μετάβαση στην πλήρη ιδιωτικοποίησή της.

Η εσκεμμένη εγκατάλειψη συνοδεύεται από προσχεδιασμένη νομοθέτηση

Τον Φεβρουάριο του 2022, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα είχε προαναγγείλει την ύπαρξη νομοσχεδίου που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της απαγόρευσης της απασχόλησης στην ιδιωτική Υγεία στους γιατρούς του ΕΣΥ. Καθώς και τη μετατροπή όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ από ΝΠΔΔ (Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου) σε ΝΠΙΔ (Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου):

«Σήμερα, όπως έχετε δει όλοι, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν γιατροί πολλών ταχυτήτων. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί γιατροί, υπάρχουν γιατροί ΕΣΥ και υπάρχουν και στρατιωτικοί γιατροί… Οι πανεπιστημιακοί γιατροί έχουν δικαίωμα ελευθέρου επαγγέλματος, παράλληλα με τη δυνατότητα ερευνητικού έργου, διδακτικού έργου και κλινικού έργου μέσα στα νοσοκομεία μας. Επίσης, δικαίωμα κλινικού ελεύθερου επαγγέλματος έχουν οι στρατιωτικοί γιατροί, παράλληλα με τα νοσοκομειακά τους καθήκοντα. Και οι δύο κατηγορίες γιατρών είναι κατηγορίες γιατρών που εκτιμάμε και τιμούμε. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους τους γιατρούς του συστήματος υγείας».

Νόμος-χαλί για την πλήρη ιδιωτικοποίηση

Το επίμαχο άρθρο 10 με τίτλο «Εργασιακές σχέσεις κλάδων ΕΣΥ - Απασχόληση ιατρών κλάδων ΕΣΥ στον Ιδιωτικό τομέα της Ιατρικής», αναφέρει: «Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, δύνανται να έχουν περιορισμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και η έκταση αυτής. Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα».

Τι αλλάζει με την καθόλου τυχαία φράση «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων» σε σχέση με τις ισχύουσες:

Νόμος 2889/2001 άρθρο 11 Ιατροί ΕΣΥ

α. Οι ιατροί του ΕΣΥ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εκτός από το παράπτωμα του άρθρου 77 της παρ. 1 περίπτωση ε΄ του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), το πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς του άρθρου 107 παρ.1 περίπτωση ε΄ του ν. 3528/2007 και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, που δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.

Άρθρο 77 νόμου 2071/1992

Πειθαρχικά αδικήματα των ιατρών ΕΣΥ είναι τα προβλεπόμενα από τις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και τα επόμενα:

α) Η άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος από τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή η κατοχή άλλης Θέσης κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 63 του νόμου αυτού. Επίσης η άσκηση άλλου επαγγέλματος από τους ιατρούς μερικής απασχόλησης ή τους ιατρούς συμβούλους, εκτός από τα επιτρεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου.

Εθνικό Σύστημα Υγείας, από δημόσιο σε ιδιωτικό νομικό πρόσωπο δικαίου

Προαναγγέλλοντας τη μετατροπή όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ΝΠΙΔ, η υφυπουργός είπε:

«Θεωρούμε ότι με αυτή την επιλογή, που είναι επιλογή που έχει όλη η Ευρώπη για τα νοσοκομεία της, θα είναι αποδοτικότερη η λειτουργία και ορθολογικότερη η χρήση των πόρων του, βελτιωμένη δε η παροχή των υπηρεσιών του. Να θυμίσω, όπως είπα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πλειοψηφία των δημοσίων νοσοκομείων λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Θα εφαρμοστούν καινοτομίες και σύγχρονο μοντέλο διοίκησης που περιλαμβάνουν γενικό διευθυντή, διαχειριστή κλινών και διαχειριστή κινδύνου, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, τη βέλτιστη διαχείριση και τον συντονισμό της κατανομής των κλινών και τον συντονισμό των διαδικασιών ελέγχου κινδύνων για το νοσοκομείο. Κι αυτό είναι κάτι που θέλουμε για όλα τα νοσοκομεία μας και ήδη το ξεκινάμε πολύ σύντομα μέσα στο μήνα με τα Νοσοκομεία “Παπαγεωργίου” και “ΠΑΓΝΗ” σαν πιλοτικά και το συνεχίζουμε με τον ΟΔΙΠΥ».

Eλκυστική η θέση του Συντονιστή Διευθυντή για τους ιδιώτες γιατρούς, καθώς με το άρθρο 10 θα μπορούν να διατηρούν τα ιδιωτικά ιατρεία τους και να συνεχίσουν να εργάζονται στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας! Στόχος; Να μετατρέψουν ολόκληρους τομείς και τμήματα των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ιδιωτικά μαγαζιά.

Θα επανέλθουμε στο σχολιασμό αυτού του τερατουργήματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αναμένεται να εμπλουτιστεί με πληθώρα νέων διατάξεων. Εκείνο που τονίζουμε καταληκτικά, είναι πως πρέπει να αντιδράσουμε μαχητικά για να αναγκάσουμε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση να μην το καταθέσει στη βουλή.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ