Όταν ο Πρωθυπουργός τόλμησε να κοροϊδέψει ακόμα και τον ΟΗΕ για τα αντιπλημμυρικά σχέδια!

Πριν από ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου ανάμεσα στα ζητήματα που έχουν καλυφθεί έθετε και την προστασία από τις πλημμύρες. Τουλάχιστον δεν παπατζιλικώνει μόνο εμάς αλλά όλο τον κόσμο.

Όταν ο Πρωθυπουργός τόλμησε να κοροϊδέψει ακόμα και τον ΟΗΕ για τα αντιπλημμυρικά σχέδια!
ΠΡΟΒΟΛΗ

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να αναδείξουμε τα έγγραφα από διεθνείς οργανισμούς που αποδεικνύουν όχι μόνο την μη ύπαρξη σχεδίων αντιμετώπισης των πλημμυρών ανά Περιφέρεια, αλλά πως η Ελλάδα ψεύδονταν μέχρι και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την ύπαρξη αυτών των σχεδίων σε έγγραφο με την υπογραφή Κ. Μητσοτάκη. Σας καλούμε να διαβάσετε το άρθρο και μετά μπορείτε να επιβεβαιώσετε όλες τις πηγές μας. Πρώτα όμως ας ορίσουμε τους τρόπους που μπορούμε να προστατευτούμε από την Κλιματική Αλλαγή.

Η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Το Mitigation δηλαδή τα μέτρα όπως η μείωση των Αερίων του Θερμοκηπίου που θα συμβάλουν στην μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, μειώνοντας τον αντίκτυπο της ανθρώπινης παρουσίας και το Adaptation, δηλαδή την προσαρμογή της ανθρώπινης δραστηριότητας στις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής, έργα δασοπροστασίας, αντιπλημμυρικά έργα κ.ο.κ. 

Τα προγράμματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για το adaptation, όσο και για το mitigation, πρόγραμμα LIFE και άλλα, διαθέτουν χρηματοδοτικά εργαλεία και οδηγίες των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Οι δράσεις είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση καθώς οι δράσεις για την επιβράδυνση της Κλιματικής Αλλαγής διαφέρουν από την διαχείριση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων όπως οι δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες από την στιγμή που γίνονται πραγματικότητα και πρέπει να τις διαχειριστούμε.

Η Ελλάδα έχει την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) ή NAS. Η οποία και ελέγχεται από την ΕΕ και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στην εννιασέλιδη έκθεση που σας παρουσιάζουμε εδώ που τιτλοφορείται «Χρηματοδοτώντας την υγεινή της παροχής νερού και την αντιπλημμυρική προστασία» ο ΟΟΣΑ αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει κάποιες πολύ δυσοίωνες σημειώσεις στην σελίδα 2. 

Οι σημειώσεις της δεύτερης σελίδας της έκθεσης

Η Ελλάδα παρότι έχει καταφέρει αυξημένη συμμόρφωση με την Οδηγία για το Πόσιμο Νερό, έχει κακή παροχή υπηρεσιών, ειδικά όσο αφορά τις διαρροές στην διανομή, που πιθανώς να δημιουργήσουν υγειονομικούς κινδύνους και αστοχίες. (σ.σ. Κατά παράβαση Ευρωπαϊκών Οδηγιών)

Η σύνδεση με μεγάλα συστήματα παροχής νερού, η συλλογή ακάθαρτων υδάτων και η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει έλλειψη στις ακριβείς πληροφορίες για τον κίνδυνο πλημμυρών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι προβλέψεις για τον κίνδυνο πλημμύρας και οι χάρτες επικινδυνότητας για πλημμύρες.

Η χρηματοδότηση είναι προβληματική, ειδικά σε ότι αφορά την προσιτή τιμή για τον χρήστη και την χρηματοδότηση χρέους ειδικά σε περιοχές που δεν υπάρχει χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Στην σελίδα 9 του ίδιου εγγράφου αναφέρεται το εξής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πως οι φυσικές λύσεις μπορούν να εξερευνηθούν πιο συστηματικά, για την προστασία ενάντια στον κίνδυνο πλημμύρας με οικονομικά αποδοτικά τρόπο. Με λίγα λόγια δείχνοντας σεβασμό στα ποτάμια διευκολύνοντας τις φυσικές τους ροές. Χωρίς φαραωνικά έργα υψηλού κόστους. Αλλά αυτό είναι απλά μια προτροπή.

Η επίμαχη αναφορά του 2022 υπογεγραμμένη από τον Πρωθυπουργό

Η Ελλάδα έχει καταθέσει στον ΟΗΕ την Ετήσια Αναφορά του 2022 υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην οποία αναφέρεται (μετάφραση από αγγλικά σελ. 88): «Η πρώτη αναθεώρηση για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας είναι υπό δημιουργία και περιλαμβάνει την εκτίμηση και την διαχείριση του Κινδύνου Πλημμύρας, σε συμφωνία με τις προβλέψεις της Οδηγίας της ΕΕ 2007/60/EC (σ.σ. On things that never happened). Βασισμένη σε νέα δεδομένα (πλημμυρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, υποδομές, χρήση γης κτλ) που λαμβάνουν επίσης υπ όψιν κλιματικές εκτιμήσεις, η πρώτη αναθεώρηση για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, απευθύνεται σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας και εδραιώνει το κατάλληλο Πλέγμα Μέτρων προς την, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση των υδάτινων πόρων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επίσης σε συμφωνία με τα 13 Σχέδια Δράσης για την Περιφερειακή Προσαρμογή».

Στην σελίδα 143 της έκθεσης που η Ελλάδα έστειλε στον ΟΗΕ ενημερωνόμαστε πως (μετάφραση): «Η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής (NAS) που εγκρίθηκε το 2016 πραγματώνεται μέσα από 13 Περιφερειακά Σχέδια Δράσης και Προσαρμογής (RAAPs). Κάθε RΑΑΡ εξετάζει τα πιθανά μέτρα ή δράσεις που περιέχονται στην NAS και βασίζονται στις ειδικές περιφερειακές συνθήκες, προτεραιότητες και ανάγκες και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις προσαρμογής ανά τομέα. Τα προσχέδια των 13 RAAP έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται πως η πλειονότητα των RAAPs θα έχει εγκριθεί στα μέσα του 2022. Τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης και Προσαρμογής συνεισφέρουν προς την ενδυνάμωση της κλιματικής ανθεκτικότητας και την δυνατότητα προσαρμογής κάθε μιας από τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες».

Στην ίδια σελίδα (143) της έκθεσης που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός και έβαλε και την φωτογραφία του ενημερωνόμαστε πως (μετάφραση): «Η πρώτη Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ολοκληρώθηκε το 2021. Η αναγνώριση και ανάλυση των προκλήσεων σχετικά με την διαχείριση φυσικών καταστροφών, ακολουθήθηκε από το πολλαπλών κινδύνων Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, με χρονικά δεσμευτικούς στόχους, προτεραιότητες επενδύσεων και πιθανούς μηχανισμούς χρηματοδότησης».

Με λίγα λόγια ο Πρωθυπουργός απέστειλε εθελοντική έκθεση στον ΟΗΕ, δεν χρειάζονταν ρε παιδί μου, με την οποία τους διαβεβαίωνε πως υπάρχουν Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας! Εντάξει να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες εντός Ελλάδας με την βοήθεια των μέχρι προχθές αποθεωτικών ΜΜΕ, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν δίστασε να παραμυθιάσει ακόμα και τον ΟΗΕ! 

Η Ελλάδα, ή καλύτερα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραβιάζει συστηματικά την ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/ΕΚ (Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, IV κυρίως αλλά και άλλα σημεία) για τις πλημμύρες, που αφορά την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, αρνούμενη να επικαιροποιήσει τα υποχρεωτικά διαχειριστικά σχέδια με στόχο την μείωση των καταστροφικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομία (πιο ευάλωτος όπως μαντεύετε είναι ο πρωτογενής τομέας) που συνδέονται με τις πλημμύρες.

Το κείμενο που απέστειλε η Ελλάδα στον ΟΗΕ έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την πραγματικότητα, τις Εκθέσεις του ΟΟΣΑ, τις σημειώσεις και την εικόνα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί που επιβάλουν πρόστιμα στην Ελλάδα τόσο για μη αξιολόγηση των κινδύνων την απουσία χαρτών επικινδυνότητας από πλημμύρες, όσο και για τον μη σεβασμό σε καταδικαστικές αποφάσεις.

Η θέση του συντάκτη του κειμένου είναι πως αυτή ήταν μια πραγματική θεομηνία, με μεγάλο όγκο βροχής. Δεν θα μπορούσε να συγκρατηθεί από αντιπλημμυρικά έργα. Κάτι που αποδεικνύεται από δεδομένα που δεν μπορεί κανείς μας να διαψεύσει. Αλλά θα μπορούσε να μετριαστεί η επίπτωση της καταστροφής. 

Η Κυβέρνηση έλαμψε διά της απουσίας της στον τομέα της διαχείρισης. Δεν υπήρχε λύση για μαζικές εκκενώσεις, για τα μέσα των εκκενώσεων, δεν υπήρχε το παραμικρό σχέδιο όπως όφειλαν να έχουν συντάξει, δεν υπάρχει επάρκεια τροφίμων, νερού και φαρμάκων για την περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής όπως αυτή. Η οποία είχε προβλεφθεί μέρες πριν.
Πέρα από την πλήρη αμέλεια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ψεύδεται σε μια έκθεση που δεν ήταν υποχρεωμένος να συντάξει και την οποία υπογράφει. 

*Έχουμε ήδη αποστείλει ερώτημα στο rescEU σχετικά με το αν και πότε η χώρα μας έχει αποστείλει αίτημα συνδρομής για την διάσωση των πληγέντων.
 

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ