132.000 καμένα στέμματα

Φανταστείτε να μην είχε «κινητοποιηθεί» ο κρατικός μηχανισμός.

𝚱𝚼𝚸𝚰𝚨𝚱𝚶𝚺 𝚳𝚮𝚻𝚺𝚶𝚻𝚨𝚱𝚮𝚺
«Οι αρμόδιοι έκαναν το καλύτερο δυνατό με πολλή γρήγορη και έγκαιρη παρουσία, με μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και κυρίως με πολύ καλύτερο συντονισμό»

𝚾𝚸𝚮𝚺𝚻𝚶𝚺 𝚺𝚻𝚼𝚲𝚰𝚨𝚴𝚰𝚫𝚮𝚺
«Ο συντονισμός, η συνεργασία και η έγκαιρη επέμβαση ήταν από την πρώτη στιγμή η καρδιά της νέας στρατηγικής του υπουργείου, της κυβέρνησης στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών»

132.000 καμένα στέμματα
ΠΡΟΒΟΛΗ
Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ