Καύσωνας: Πτήση με θερμική κάμερα πάνω απ' την Αθήνα (video)

Αποτύπωση του καύσωνα στην Αθήνα μέσω θερμικής κάμερας. Έως και 72°C οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν.

Καύσωνας: Πτήση με θερμική κάμερα πάνω απ' την Αθήνα (video)

Πτήσεις με drone πάνω από περιοχές της Αθήνας με χρήση θερμικής κάμερας πραγματοποίησε η ομάδα UpStories σε συνεργασία με το meteo.gr.

To βίντεο γυρίστηκε την Παρασκευή 25 Ιουνίου και είχε ως σκοπό την χαρτογράφηση περιοχών που συμβάλλουν στην αστική θερμονησίδα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιφάνειας που κατέγραψε η θερμική κάμερα ήταν 72°C.

Η χαρτογράφηση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς η αστική θερμονησίδα (το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία στο κέντρο μιας πόλης είναι μεγαλύτερη απ' αυτή των προαστίων και της αγροτικής περιοχής που την περιβάλλει) προκαλείται από παράγοντες όπως:

- Η υφηλότερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας απ' τους δρόμους (λόγω της μικρής ανακλαστικότητάς τους) και της θερμότητας απ' τα υλικά των κτιρίων και η απελευθέρωσή της τη νύχτα, κάτι που αποδεικνύει και τη σημασία χρήσης πιο ψυχρών υλικών. 

- Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που γίνονται στο κέντρο της πόλης και τα περισσότερα, σε σχέση με την περιφέρεια, οχήματα που υπάρχουν εκεί.

- Η επανεκπομπή προς το έδαφος της μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας απ' τους ρύπους που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.

- Η μειωμένη εξάτμιση λόγω της έλλειψης πράσινου και δενδρων στο κέντρο της πόλης.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ