Πλήρωσε δημοσιογράφους για τη "γιορτή μίσους" η ΕΑΑΣ - Με τις "ευλογίες" του υπουργείου Άμυνας (έγγραφο)

Προσκεκλημένους δημοσιογράφους προφανώς για την προβολή των «εορτών μίσους» που διοργανώνει η ΕΑΑΣ στο Γράμμο και στο Βίτσι, όπου φέτος το παρών έδωσε ο Κ. Μπογδάνος και η Μ. Αντωνίου (υπευθυνη του Γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη), είχε εγκρίνει το ΔΣ Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, πληρώνοντας μάλιστα και τα έξοδά τους.

Πλήρωσε δημοσιογράφους για τη
ΠΡΟΒΟΛΗ

Πιο συγκεκριμένα, και όπως αναφέρει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του armyvoice.gr, σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (καθώς η ΕΑΑΣ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου), αναφέρονται συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που η ΕΑΑΣ τους ενέταξε στην εκπροσώπησή της στις εκδηλώσεις σε Γράμμο και Βίτσι.

Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς γενικώς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν πληρώνει ξενοδοχεία και πολλές φορές ούτε καν τα έξοδα κίνησης για εκδηλώσεις που προσκαλεί δημοσιογράφους.  Η ΕΑΑΣ όμως με ομόφωνη απόφαση, φαίνεται να πληρώνει για έξοδα σε δημοσιογράφους ώστε να παραστούν στις αποκαλούμενες και ως "γιορτές μίσους".

Θυμίζουμε την Πέμπτη (21/10) εκδικάστηκε η αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου η ΕΑΑΣ, αξιώνοντας αποζημίωση και φυλάκιση.

Ως εκ τούτου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε την απόφαση της ΕΑΑΣ που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια:

Όπως αναφέρει το έγγραφο η ΕΑΑΣ:

Αποφάσισε Ομόφωνα (με 8 ψήφους)

1. Την έγκριση εκπροσώπησης της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ., στις επετειακές εκδηλώσεις
που οργανώνει η Ε.Α.Α.Σ., σε Βίτσι (κύρια εκδήλωση) και Γράμμο, στις 29 Αυγ 2021, από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., όπως παρακάτω:

Για Βίτσι

 • (1) Πρόεδρο Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
 • (2) Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
 • (3) Δνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης
 • (4) Παναγιώτης Λιάκοςδημοσιογράφοςεφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
 • (5) Ευθύμιος Πέτρουδημοσιογράφοςεφημερίδας «Εστία»
 • (6) Βασίλης Ταλαμάγκας δημοσιογράφος
 • (7) Λεωνίδας Μπλαβέρηςδημοσιογράφοςεφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»
 • (8) Παναγιώτης Σαββίδηςδημοσιογράφοςεφημερίδας και ιστοσελίδας «Πρώτο
  Θέμα»
 • (9) Λάμπρος Ζάχαρηςδημοσιογράφος «sputniknews.gr»
 • (10) Στέργιος Καλόγηροςδημοσιογράφοςκαι ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού
  «Βεργίνα TV» και πέντε (5) άτομα συνεργείο

Για Γράμμο

 • (1) Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος
 • (2) Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής
 • (3) Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Σοφία Παπαδάτου
 • (4) Κώστας Καραϊσκοςδημοσιογράφοςεφημερίδας «Τουρκικά Νέα»
 • (5) Γιάννης ΚουριαννίδηςΔημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και εκδότης του περιοδικού «Ενδοχώρα»

2. Την πραγματοποίηση των κινήσεων όπως παρακάτω :

Για Βίτσι
(1)Αναχώρηση στις 28 Αυγ 2021 και επιστροφή στις 30 Αυγ 2021.
(2)Κίνηση οδικώς, με το μισθωμένο για τον σκοπό αυτό, λεωφορείο της Ε.Α.Α.Σ.
(3)Διαδρομή : Αθήνα – Καστοριά – Βίτσι – Λεύκη Καστοριάς – Καστοριά – Αθήνα.
(4) Απόσταση (μετ’ επιστροφής) : Δεν ενδιαφέρει.
(5) Ημέρες Εκτός Έδρας (Η.Ε.Ε.) : 2
(6) Διανυκτερεύσεις : 2 Σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Για Γράμμο
(1) Αναχώρηση στις 28 Αυγ 2021 και επιστροφή στις 30 Αυγ 2021.
(2) Κίνηση οδικώς, με το μισθωμένο για τον σκοπό αυτό, λεωφορείο της Ε.Α.Α.Σ.
(3) Διαδρομή : Αθήνα – Ιωάννινα – Κόνιτσα – Βούρμπιανη – Κόνιτσα – Ιωάννινα –
Αθήνα.
(4) Απόσταση (μετ’ επιστροφής) : Δεν ενδιαφέρει.
(5) Ημέρες Εκτός Έδρας (Η.Ε.Ε.) : 2
(6) Διανυκτερεύσεις : 2 Σε ξενοδοχείο της περιοχής.

3. Την έγκριση διάθεσης συνολικής πίστωσης 1.320,00 €, για την κάλυψη των
εξόδων της μετακίνησης, σε Γράμμο και Βίτσι.

4. Την έγκριση της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, με Α.Α.Υ. : 153/14-
07-2021 του Γραφείου Οικονομικού της Ε.Α.Α.Σ., για την κάλυψη των εξόδων της
προαναφερθείσης μετακίνησης απάντων των προαναφερθέντων μετακινουμένων μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. και διέθεσε (ψήφισε) πίστωση ποσού 1.320,00 ευρώ, σε βάρος ΚΑΕ : 0771, του Προϋπολογισμού της Ε.Α.Α.Σ., Οικονομικού έτους 2021.

5. Την έγκριση διάθεσης συνολικής πίστωσης 1.200,00 €, για την κάλυψη των
εξόδων του κυρίου ομιλητή της εκδήλωσης και των δημοσιογράφων.

6. Την έγκριση της σχετικής πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, με Α.Α.Υ. :154/14-
07-2021 του Γραφείου Οικονομικού της Ε.Α.Α.Σ., για την κάλυψη των εξόδων του κυρίου ομιλητή της εκδήλωσης και των δημοσιογράφων και διέθεσε (ψήφισε) πίστωση ποσού 1.200,00 ευρώ, σε βάρος ΚΑΕ : 0855, του Προϋπολογισμού της Ε.Α.Α.Σ., Οικονομικού έτους 2021.

7. Την έγκριση έκδοσης των σχετικών εντολών μετακίνησης απάντων των
προαναφερθέντων μετακινουμένων μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές, όλα τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία της κίνησης, καθώς και την υπογραφή της από τους κκ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Α.Σ.

8. Την έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι οδοιπορικών εξόδων, σε άπαντα
τα προαναφερθέντα άτομα, μέχρι του ποσοστού 80%, εκ των προβλεπομένων εξόδων μετακίνησης, εφόσον το επιθυμούν.

9. Την έγκριση έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων στα ονόματα των
δικαιούχων, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

10. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Α.Σ.
για την εκτέλεση της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στα Γραφεία Οικονομικού και Οικονομικού Ελέγχου για
να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες.

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2021.
Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Χρηστίδης Ανχης (ΑΣ) ε.α.

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Κουτρής Αντγος ε.α.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ