Τέλος η συνταγογράφηση από ιδιωτές γιατρούς για εκατομμύρια ανασφάλιστους - Τους στέλνουν στα νοσοκομεία

"Κρυμμένη" μέσα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου υγείας με τίτλο «Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας» πέρασε και θα εφαρμοστεί από  από την 1η Ιανουαρίου 2022 μια επαίσχυντη τροπολογία.

Τέλος η συνταγογράφηση από ιδιωτές γιατρούς για εκατομμύρια ανασφάλιστους - Τους στέλνουν στα νοσοκομεία
ΠΡΟΒΟΛΗ

Ουσιαστικά πρόκειται για την κατάργηση της διάταξης του νόμου 4368/16, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα χορήγησης συνταγής έχουν και πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες γιατροί.

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει το 2016 την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων, ο αριθμός των οποίων είχε εκτοξευτεί στα ύψη λόγω της οικονομικής κρίσης. Τον Μάρτιο του 2019, με νέα βελτιωτική ρύθμιση  επέτρεψε και τη συνταγογράφηση από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης γιατρούς.

Μέχρι τώρα με την ευεργετική διάταξη για εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, «οι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ιατροί έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές Υγείας».

Το νέο πλαίσιο που θα ισχύσει με την ψήφιση της τροπολογίας (άρθρο 2) που κατατέθηκε χθες, είναι το εξής:

«Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α' 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ, των μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α' 96), όλων των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4486/2017 και των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Οι ιατροί των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α' 51), έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω».

Η -ελεεινά- υποκριτική αιτιολόγηση

Η αιτία προφανής.

Η σκληρή κυβερνητική πολιτική περικόπτει από τους πολλούς και αδύναμους για να ταΐζει «λίστες Πέτσα» και να μοιράζει 1,8 δισεκατομμύριο σε απευθείας αναθέσεις ταχύτατα.

Τους τελευταίους 18 μήνες, το 65% των δημοσίων συμβάσεων έχουν υπογραφεί με ημέτερους επιλεκτικά και δίχως διαγωνισμούς.

Το πολύτιμο δημόσιο χρήμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, από τον Ιανουάριο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021 ρέει σε αφθονία σε ιδιώτες. Με πρόσχημα το επείγον της πανδημίας.

Έτσι στην αιτιολογική έκθεση, η κατάργηση του άρθρου κρίθηκε αναγκαία για τη συγκράτηση της δαπάνης του ελληνικού Δημοσίου, που προκαλείται από τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων σε ανασφάλιστους πολίτες. Έτσι το κράτος «θα ελέγχει, τη φαρμακευτική δαπάνη για να εξορθολογιστεί το κόστος συνταγογράφησης» και λοιπές political correct δικαιολογίες.

Το Άρθρο 2 είναι σαφές και απαιτεί συγκράτηση μόνο από την πιο ευπαθή ομάδα αυτού συστήματος. Τους ανασφάλιστους.

(α) «Συγκράτηση της δαπάνης του Ελληνικού Δημοσίου που προκαλείται από τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων σε ανασφάλιστους πολίτες και πολίτες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η οποία Θα διενεργείται εφεξής δωρεάν μόνο από ιατρούς των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας.

(β) Έλεγχος από δημόσιους φορείς ότι τη συνταγογράφηση αιτείται ο εκάστοτε συγκεκριμένος ανασφάλιστος πολίτης ή πολίτης που ανήκει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση προσωπικού του προβλήματος υγείας και όχι «έμμεσα» για

τρίτο πρόσωπο του οικογενειακού κ.λπ. περιβάλλοντός του»

Τι σημαίνει στην πράξη η εφαρμογή της

Ο αριθμός των ανασφάλιστων πολιτών εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια.

Η κατάργηση εμποδίζει την φαρμακευτική κάλυψη τους.

Στέλνοντάς τους στα υπερφορτωμένα νοσοκομεία, στην κορύφωση της πανδημίας είναι απολύτως σαφές ότι οι περισσότεροι θα αποφύγουν να πάνε ή δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Μεϊκόπουλου, Διευθυντή της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου, εξηγεί:

«Σε καιρό πανδημίας η χώρα είναι βυθισμένη στο κόκκινο, που στα περισσότερα νοσοκομεία δεν γίνονται ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, έχει απαγορευτεί το επισκεπτήριο και συστήνεται η αποφυγή του νοσοκομείου για μη οξέα περιστατικά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, τροποποιεί τον σωτήριο νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ελεύθερη πρόσβαση των περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές, στα φάρμακα και τη συνταγογράφηση και από ιδιώτες γιατρούς φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων που γίνονταν μέχρι τώρα.

Ο πολίτης που είχε χάσει λόγω της οικονομικής κρίσης την ασφαλιστική του ικανότητα, μπορούσε να απευθυνθεί στα νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρεία και σε ιδιώτες γιατρούς για να συνταγογραφήσει φάρμακα και εξετάσεις. Τα μεν φάρμακα τα προμηθεύονταν από τα φαρμακεία της γειτονιάς ενώ τις εργαστηριακές εξετάσεις τις έκανε στο νοσοκομείο.

Τώρα με την τροπολογία αυτή ο ανασφάλιστος πολίτης, θα πρέπει να απευθύνεται ΜΟΝΟ στα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ με ΡΑΝΤΕΒΟΥ για να γράψει τα φάρμακα και τις εξετάσεις. Αυτό σημαίνει τεράστιο εμπόδιο των ανασφάλιστων πολιτών στα φάρμακα και στις εξετάσεις, γιατί η πανδημία έχει δυσκολέψει την λειτουργία και την προσβασιμότητα των νοσοκομείων, δεν γίνονται ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, δεν έχει όλες τις ειδικότητες, π.χ ρευματολόγους, πνευμονολόγους, ενδοκρινολόγους, δερματολόγους κ.α.

Πως θα συνταγογραφήσουν φάρμακα τέτοιας ειδικότητας οι ανασφάλιστοι, ακόμη και πριν τη πανδημία τα ραντεβού γίνονταν μετά από μήνες.

Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία που θίγει εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες. Και να εφαρμοσθεί πλήρως ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά ήταν σωτήριος για τη κοινωνία.

Ας φανταστούμε πανδημία χωρίς να έχουν υγειονομική κάλυψη 2,5 εκατομμύρια πολίτες»

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ