Νυχτερινή τροπολογία – ντροπή της κυβέρνησης "φιμώνει" τις εφημερίδες και στοχοποιεί εκδότες

Με αιφνιδιαστική τροπολογία που κατατέθηκε χθες, αργά τη νύχτα στη Βουλή, η κυβέρνηση με τακτική Ερντογάν, επιχειρεί να ελέγξει τις εφημερίδες μέσω του ΕΣΡ ώστε οι εκδότες να χάνουν την προσωπική τους περιουσία μέσω αγωγών. 

Νυχτερινή τροπολογία – ντροπή της κυβέρνησης
ΠΡΟΒΟΛΗ

Συγκεκριμένα, η τροπολογία ορίζει πως το ΕΣΡ, που δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα, θα μπορεί να επιβάλει επαναληπτικά πρόστιμα στις εφημερίδες, κάτι που αντίκειται στο άρθρο 14 του Συντάγματος.

Μάλιστα, η ίδια τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για την προσωπική «στόχευση» των εκδοτών, καθώς αν δεν μπορούν να πληρωθούν τα πρόστιμα που θα επιβάλει το ΕΣΡ από την εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα, θα καλείται να τα πληρώσει ο μέτοχος.

Ο τρόπος με τον οποίο κατατέθηκε, παραμονή ψήφισης του νομοσχεδίου, αλλά και οι διατυπώσεις που έχουν επιλεχθεί, αποτυπώνουν τη διάθεση της κυβέρνησης να "φιμώσει" τους εκδότες με τους οποίους έχει αντιδικία και παράλληλα να στείλει ένα μήνυμα προς όλους τους άλλους εκδότες εν όψει προεκλογικής χρονιάς.

Με απλά λόγια η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να ελέγξει τον χώρο των εφημερίδων και όσες δεν μπορεί, να τις κλείσει μέσω οικονομικού στραγγαλισμού και της επιβολής προστίμων.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως αυτό ισχύει μόνο για τις εφημερίδες, όχι για site και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η αντισυνταγματική τροπολογία έχει ως εξής:

«Στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

ιι3Α. α) Σε κάθε εφημερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

β) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφονται ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης. Σε περίπτωση Κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ.

γ) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφεται ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας Φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ»

Καμία αρμοδιότητα στις εφημερίδες το ΕΣΡ

To E.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 για να αδειοδοτήσει και να εποπτεύσει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αποτελεί μια από τις πρώτες ανεξάρτητες αρχές, δηλ. δημόσιους οργανισμούς που, καίτοι εντάσσονται στην εκτελεστική εξουσία, λειτουργούν χωρίς να ελέγχονται από την κυβέρνηση και εποπτεύονται από τη Βουλή, οι δε οι πράξεις τους υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. ορίζεται στο Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2), στο Ν. 3051/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, στο Ν. 2863/2000 και στους λοιπούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (2328/1995, 3592/2007, 4339/2015), ενώ η εσωτερική του λειτουργία ρυθμίζεται με κανονιστική πράξη του ίδιου του Ε.Σ.Ρ.

Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος:

«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή (…). Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, (…), έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

Άρθρο 101Α παρ. 1 του Συντάγματος:

«Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της (…) διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, (…)».


Πηγη: documentonews.gr

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ