Πιέζεται από παντού ο Μητσοτάκης - Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το (μη) κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Στην Ευρώπη δεν φαίνεται ότι «χάφτουν» το παραμύθι της Ελληνικής Κυβέρνησης και ετοιμάζονται για πλήρη έρευνα για τα πλήγματα στο κράτος δικαίου.

Πιέζεται από παντού ο Μητσοτάκης - Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το (μη) κράτος δικαίου στην Ελλάδα
ΠΡΟΒΟΛΗ

Μπορεί, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, η Κυβέρνηση να προσπαθεί να «μπαλώσει» ό,τι σκάνδαλο στο οποίο έχει μπλεχτεί η ίδια ή οι παρατρεχάμενοί της (και είναι μπόλικα) αλλά όπως φαίνεται (παρόλο που εδώ τα σκάνδαλα «θάβονται» το πρώτο διβδόμαδο) στην Ευρώπη αυτά δεν περνάνε.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ελλάδα βρίσκεται στα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών για θέματα κράτους δικαίου. Μαζί με τη χώρα μας, μάλιστα, στην ίδια λίστα, είναι η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη -και σε συνδυασμό με τα όσα γίνονται εντός συνόρων με τις υποκλοπές- όλα δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν «πολλά ψωμιά» ακόμα, καθώς φαίνεται ότι πιέζονται απ' όλες τις πλευρές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Χρηματοδότηση της ΕΕ και εγγυήσεις για το κράτος δικαίου: νέος έλεγχος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο άρχισε έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη.

Θαεξετάσει τα μέτρα που έχει λάβει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι χρηματοδότηση από τον ενωσιακό κορβανά χορηγείται μόνο σε χώρες που σέβονται τις αρχές του κράτους δικαίου. Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί στην ενωσιακή χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19.

«Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου, όπως λόγου χάριν η μη διερεύνηση, κατά τον δέοντα τρόπο, υποθέσεων διαφθοράς ή η έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την ΕΕ και να οδηγήσουν ενδεχομένως σε κατάχρηση νωσιακών κονδυλίων στα κράτη μέλη», δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Επιδίωξή μας με τον εν προκειμένω έλεγχο είναι να διαπιστώσουμε αν Επιτροπή χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο ης χρηματοδότησης για τη συνοχή και την ανάκαμψη.»

Το κράτος δικαίου αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Το νόημά του είναι ότι όλα τα έλη της κοινωνίας υπόκεινται στους ίδιους νόμους, ότι η λειτουργία των δικαστηρίων διέπεται πό τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών.

Η Ε έχει αναπτύξει μια σειρά νομικών και οικονομικών εργαλείων και μέσων παρακολούθησης, καθώς και άλλους μηχανισμούς, για την επιβολή του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένων του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου, των διαδικασιών επί αραβάσει και των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου. Επιπλέον, το 2020 επιτεύχθηκε συμφωνία επί των κανόνων αιρεσιμότητας για την προστασία της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του. Βάσει των εν λόγω κανόνων και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η πρόσβαση των χωρών σε χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να αναστέλλεται, να μειώνεται ή να περιορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των αρχών ου κράτους δικαίου.

Μέχρι στιγμής, τέτοια μέτρα προστασίας έχουν επιβληθεί μόνο στην Ουγγαρία (τον Δεκέμβριο του 2022), η οποία θα δει να αναστέλλεται η καταβολή του 55% των κονδυλίων που επρόκειτο να λάβει στο πλαίσιο τριών προγραμμάτων συνοχής της ΕΕ.

Οι ημοσιονομικοί κανόνες για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ο οποίος αντιπροσωπεύει τη μερίδα του λέοντος στη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ανάκαμψη, προβλέπουν πρόσθετες εγγυήσεις για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου.

Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί σε τρεις διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου: στην από μέρους της επιτροπής εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την αιρεσιμότητα, στους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2021-2027 και στους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΜΑΑ.

Θα καλύψει τη δράση της Επιτροπής σε σχέση με δείγμα έξι χωρών: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία,Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία.

Ακολουθήστε το 20/20 Magazine στο Google News, στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
ΠΡΟΒΟΛΗ